Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
cricetus cricetus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Total 17512.10
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Râul Tur 20521.40 5 1026.07
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Valea lui David 1434.70 5 71.73
Total 12450.10
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 952.02
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 3239.43
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Râul Tur 20521.40 25 6772.06
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Valea lui David 1434.70 11 430.41
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 26 52.00
Dealul Perchiu 184.70 9 35.09
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Total 19771.18
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 32 19700.54
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 13 1633.95
Valea lui David 1434.70 62 1319.92
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 20 176.00
Dealul Perchiu 184.70 35 99.74
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 67013.94
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Râul Tur 20521.40 4 20521.40
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 2 1667.30
Valea lui David 1434.70 8 1434.70
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 12 200.00
Dealul Perchiu 184.70 13 123.75
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 77425.81
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Râul Tur 20521.40 31 13133.70
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 85 1417.20
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 42 136.00
Total 68625.26
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Total 10472.22
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Dealul Perchiu 184.70 33 184.70
Total 16051.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Valea lui David 1434.70 5 272.59
Total 7313.09
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 1.47
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Valea lui David 1434.70 9 200.86
Dealul Perchiu 184.70 10 18.47
Total 21433.28