Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
buxbaumia viridis [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 3 23350.96
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Parâng 30434.20 8 10651.97
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Piatra Craiului 15867.00 4 952.02
Total 60697.45
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 14 19230.20
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Parâng 30434.20 27 8217.23
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Rarău - Giumalău 2546.90 13 331.10
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Piatra Mare 4273.70 2 85.47
Total 55358.29
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Piatra Craiului 15867.00 9 11900.25
Piatra Mare 4273.70 3 2649.69
Larion 3023.20 2 2358.10
Bistriţa Aurie 319.80 4 79.95
Total 138021.88
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 3 12376.26
Bistriţa Aurie 319.80 75 319.80
Total 12696.06
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 41207.58
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Parâng 30434.20 12 16434.47
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Piatra Craiului 15867.00 25 5712.12
Total 104243.39
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 61 124996.33
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Parâng 30434.20 41 28912.49
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Piatra Craiului 15867.00 30 10472.22
Piatra Mare 4273.70 51 2521.48
Larion 3023.20 68 2297.63
Rarău - Giumalău 2546.90 70 2113.93
Total 310864.78
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 9 137358.60
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Parâng 30434.20 5 30434.20
Piatra Craiului 15867.00 22 15867.00
Piatra Mare 4273.70 38 4273.70
Larion 3023.20 22 3023.20
Rarău - Giumalău 2546.90 17 2546.90
Total 387260.60
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 4 11869.34
Total 11869.34
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bistriţa Aurie 319.80 21 67.16
Total 67.16
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 137358.60 4 28845.31
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Parâng 30434.20 3 12782.36
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Piatra Craiului 15867.00 5 1745.37
Piatra Mare 4273.70 6 341.90
Larion 3023.20 8 241.86
Total 88433.80