Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
carabus hampei [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 12 43695.85
Munţii Rodnei 48061.60 13 16821.56
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Buteasa 395.70 31 154.32
Total 67418.53
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 19861.75
Munţii Rodnei 48061.60 22 10573.55
Munţii Maramureşului 106908.70 9 9621.78
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Someşul Rece 8529.00 11 938.19
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 49.95
Buteasa 395.70 8 31.66
Total 43775.60
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 2 5156.00
Băgău 3128.60 2 62.57
Betfia 1747.80 3 52.43
Total 5271.00
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 5 80181.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Munţii Rodnei 48061.60 2 40852.36
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 27 35623.25
Băgău 3128.60 16 2940.88
Betfia 1747.80 9 943.81
Cheile Turzii 326.10 46 254.36
Total 240408.37
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 11 40779.25
Băgău 3128.60 6 3128.60
Betfia 1747.80 46 1747.80
Total 45655.65
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 18 85405.52
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Munţii Maramureşului 106908.70 12 28865.35
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 34 21092.72
Băgău 3128.60 76 2440.31
Betfia 1747.80 42 786.51
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 17 649.32
Cheile Turzii 326.10 26 104.35
Total 182523.57
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 25 135059.90
Munţii Maramureşului 106908.70 43 74836.09
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Munţii Rodnei 48061.60 44 39891.13
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 4 22967.62
Someşul Rece 8529.00 82 8529.00
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 16 1048.91
Buteasa 395.70 61 395.70
Total 352895.02
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 32 198617.50
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Munţii Maramureşului 106908.70 25 106908.70
Munţii Rodnei 48061.60 15 48061.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 13 46872.70
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 58 2497.40
Cheile Turzii 326.10 22 326.10
Total 538219.90
Stâncării interioare, grohotișuri, dune interioare, zone cu zăpezi si ghețuri veșnice
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 49654.38
Total 49654.38
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 3 4218.54
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 224.77
Total 4443.31
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 4 18744.02
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Munţii Maramureşului 106908.70 6 16036.31
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 6 2812.36
Someşul Rece 8529.00 7 1535.22
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 5 174.82
Cheile Turzii 326.10 6 19.57
Total 56863.96