Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
odontopodisma rubripes [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 81 1505.47
Total 1505.47
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Total 1887.74
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bucegi 38786.70 5 8920.94
Ceahlău 7736.90 3 386.84
Total 9307.79
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Bucegi 38786.70 18 6981.61
Ceahlău 7736.90 2 154.74
Total 15840.31
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 7 1635.57
Băgău 3128.60 2 62.57
Total 7361.37
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 28 48061.06
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 16 34681.50
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Ceahlău 7736.90 3 3558.97
Băgău 3128.60 16 2940.88
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 2 1672.74
Total 141391.11
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 4 50063.60
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 10 38622.58
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Băgău 3128.60 6 3128.60
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 10 1858.60
Total 117270.18
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 63 34043.25
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 70 27587.56
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Bucegi 38786.70 6 12023.88
Cozia 16760.30 66 11564.61
Băgău 3128.60 76 2440.31
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 98 2087.00
Tusa - Barcău 9.60 100 9.60
Total 133434.30
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 28375.78
Bucegi 38786.70 33 24823.49
Cozia 16760.30 3 12067.42
Ceahlău 7736.90 36 3326.87
Total 101544.28
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 39410.80
Bucegi 38786.70 36 38786.70
Cozia 16760.30 28 16760.30
Ceahlău 7736.90 54 7736.90
Total 164865.90
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 2 41.74
Total 4289.16
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Bucegi 38786.70 2 9696.67
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Trascău 50063.60 5 2503.18
Ceahlău 7736.90 2 541.58
Cozia 16760.30 3 502.81
Total 26023.25