Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Ocna Veche 132.80 80 106.24
Total 106.24
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 50 20239.85
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Cefa 5267.60 20 3160.56
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 3152.51
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2695.03
Salonta 3607.50 40 1443.00
Sărăturile Ocna Veche 132.80 10 119.52
La Sărătura 15.90 80 12.72
Total 42156.94
Depresiuni umede intradunale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 5191.30
Total 5191.30
Dune panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 10 7550.98
Total 7550.98
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetație din Littoretea uniflorae și/sau Isoeto-Nanojuncetea
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 11 5320.68
Total 5320.68
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Câmpia Ierului 21282.70 14 2979.58
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 2772.69
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 11553.05
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cefa 5267.60 30 1738.31
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 2764.38
Ape termale din Transilvania acoperite de lotus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Peţea 48.90 90 44.01
Total 44.01
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Munţii Maramureşului 106908.70 1 18880.08
Munţii Rodnei 48061.60 1 9448.91
Igniş 19598.00 1 215.58
Valea Cepelor 796.30 2 183.95
Muntele Mare 1653.70 1 16.54
Total 93214.66
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Munţii Rodnei 48061.60 1 27765.19
Valea Iadei 2946.30 0 2949.25
Total 98229.37
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Munţii Rodnei 48061.60 1 28424.11
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19426.38
Total 113079.54
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Câmpia Careiului 23596.80 0 12886.21
Câmpia Ierului 21282.70 0 9385.67
Muntele Şes 34880.80 0 2093.20
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1360.95
Total 91714.51
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 0 12909.81
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Câmpia Ierului 21282.70 7 9151.56
Muntele Şes 34880.80 0 2093.55
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 0 13.12
Diosig 384.00 0 11.52
Total 33845.14
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19543.98
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 620.03
Buteasa 395.70 0 0.20
Total 83722.50
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.66
Cuşma 44283.50 2 21494.77
Munţii Maramureşului 106908.70 3 3207.26
Munţii Rodnei 48061.60 5 2403.08
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Valea Cepelor 796.30 20 160.06
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 16 116.21
Muntele Mare 1653.70 0 51.28
Total 53451.61
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Bihor 20884.60 1 18211.37
Munţii Maramureşului 106908.70 2 5345.43
Munţii Rodnei 48061.60 2 3364.31
Valea Cepelor 796.30 1 168.02
Total 27089.14
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 19533.29
Munţii Rodnei 48061.60 1 10410.14
Total 29943.43
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 14424.75
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Câmpia Ierului 21282.70 6 6597.64
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2487.72
Muntele Şes 34880.80 0 2267.95
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 2 1136.10
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 379.82
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 5 10.01
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 5 5.27
Pajiştea Fegernic 280.00 1 2.80
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 38871.33
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Codru Moma 24650.30 1 369.75
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Cheile Turzii 326.10 1 3.26
Total 2664.91
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Câmpia Careiului 23596.80 11 2595.65
Total 6699.93
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5879.98
Someşul Rece 8529.00 0 5168.57
Valea Ierii 6302.00 1 3718.18
Munţii Rodnei 48061.60 0 3388.34
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Total 20510.83
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10458.20
Trascău 50063.60 0 3554.52
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Total 16444.42
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Cheile Turzii 326.10 0 3.59
Total 26141.25
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Cheile Turzii 326.10 2 18.26
Defileul Crişului Negru 2202.80 0 2.20
Total 61968.77
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 10463.01
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5890.67
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Muntele Mare 1653.70 0 18.19
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 6.84
Valea Cepelor 796.30 0 0.80
Total 18894.74
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 60 5182.75
Muntele Şes 34880.80 2 2965.57
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 30 2544.79
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 15 2280.41
Pajiştile Sărmăşel - Milaş - Urmeniş 1136.10 98 1113.38
Coasta Lunii 693.80 55 381.59
Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie 200.20 95 200.20
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 60 68.51
Cheile Turzii 326.10 2 10.11
Total 20414.19
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Câmpia Careiului 23596.80 0 7574.57
Munţii Maramureşului 106908.70 0 5997.58
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Igniş 19598.00 1 4723.12
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 120.31
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 10 79.05
Total 43832.44
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13596.73
Câmpia Ierului 21282.70 1 9364.39
Munţii Maramureşului 106908.70 1 7066.67
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Igniş 19598.00 1 5115.08
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Munţii Rodnei 48061.60 1 3868.96
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Muntele Şes 34880.80 0 2983.01
Câmpia Careiului 23596.80 1 2831.62
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 1 2582.78
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2185.29
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1344.36
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 119.63
Cefa 5267.60 2 105.35
Cheile Turzii 326.10 0 11.74
Buteasa 395.70 0 2.18
Total 64902.16
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 1 13145.78
Total 13145.78
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Câmpia Careiului 23596.80 1 7810.54
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 18 3836.18
Muntele Şes 34880.80 1 3331.81
Valea Cepelor 796.30 5 430.80
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 10 414.62
Cefa 5267.60 1 158.03
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 10 105.40
Total 59071.18
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 21124.58
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Munţii Maramureşului 106908.70 10 17757.54
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Munţii Rodnei 48061.60 10 8675.12
Someşul Rece 8529.00 5 5160.05
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 2 2172.74
Total 85438.04
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27789.22
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Munţii Maramureşului 106908.70 0 17810.99
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Someşul Rece 8529.00 3 5654.73
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2172.80
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 1 612.51
Muntele Mare 1653.70 2 51.26
Igniş 19598.00 0 19.60
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 2 16.32
Total 79365.80
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Muntele Şes 34880.80 0 3331.85
Total 65287.75
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 14385.34
Munţii Rodnei 48061.60 0 8723.18
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Igniş 19598.00 1 4919.10
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 613.19
Total 102784.39
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Total 62031.84
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.50
Munţii Maramureşului 106908.70 1 25637.78
Total 121730.19
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27895.43
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13597.12
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 0 620.71
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 42283.33
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 48061.60 0 27794.02
Total 27794.02
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Munţii Rodnei 48061.60 0 8963.49
Valea Cepelor 796.30 10 510.43
Total 71513.35
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Trascău 50063.60 0 23680.08
Munţii Rodnei 48061.60 0 8968.29
Cheile Turzii 326.10 0 45.00
Total 100200.72
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Trascău 50063.60 0 23740.16
Valea Iadei 2946.30 0 2949.28
Cheile Turzii 326.10 0 54.82
Total 94259.95
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Munţii Rodnei 48061.60 0 28424.59
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18881.15
Codru Moma 24650.30 0 15532.15
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Muntele Şes 34880.80 0 3332.90
Cheile Turzii 326.10 1 54.78
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 110586.62
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Munţii Rodnei 48061.60 0 27943.49
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 15 20336.37
Munţii Maramureşului 106908.70 0 18891.84
Codru Moma 24650.30 0 15534.62
Muntele Şes 34880.80 0 3332.55
Muntele Şes 34880.80 0 3332.20
Total 127814.98
Comunități pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stancării silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Maramureşului 106908.70 1 20613.07
Total 20613.07
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 20 38544.16
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Munţii Rodnei 48061.60 0 27890.63
Platoul Vaşcău 4983.20 4 209.29
Tăşad 1557.00 2 38.93
Total 105043.38
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 42686.23
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Munţii Maramureşului 106908.70 2 24568.69
Cuşma 44283.50 17 20776.49
Muntele Şes 34880.80 7 19726.87
Munţii Rodnei 48061.60 4 17191.63
Codru Moma 24650.30 5 15159.93
Munţii Bihor 20884.60 14 14326.84
Lozna 10248.80 1 9326.41
Someşul Rece 8529.00 1 5398.86
Valea Ierii 6302.00 10 4348.38
Igniş 19598.00 15 3155.28
Trascău 50063.60 5 2453.12
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1394.15
Gutâi - Creasta Cocoşului 683.60 71 605.67
Valea Cepelor 796.30 12 390.98
Tisa Superioară 6302.90 5 315.14
Cheile Turzii 326.10 2 51.52
Buteasa 395.70 1 6.13
Total 221996.99
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Muntele Şes 34880.80 40 17285.22
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 34 13399.67
Codru Moma 24650.30 40 10229.87
Lozna 10248.80 70 7174.16
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Trascău 50063.60 4 5757.31
Someşul Rece 8529.00 1 5313.57
Igniş 19598.00 7 4527.14
Munţii Bihor 20884.60 14 3237.11
Valea Iadei 2946.30 2 3022.93
Valea Ierii 6302.00 30 1890.60
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 43 1359.66
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 30 1147.85
Cuşma 44283.50 2 941.91
Valea Roşie 819.40 80 655.52
Ferice - Plai 1996.90 2 39.94
Cheile Turzii 326.10 5 34.57
Tusa - Barcău 9.60 100 9.60
Total 123672.79
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 3 30583.17
Muntele Şes 34880.80 0 19761.75
Trascău 50063.60 6 8911.32
Platoul Vaşcău 4983.20 15 1704.25
Defileul Crişului Negru 2202.80 2 46.26
Total 103399.72
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 1 42095.07
Trascău 50063.60 2 9762.40
Lozna 10248.80 3 9018.94
Valea Ierii 6302.00 7 4789.52
Bârsău - Şomcuta 4773.10 5 2219.49
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 2 2150.16
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 15 1460.90
Muntele Şes 34880.80 3 1046.42
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Munţii Bihor 20884.60 1 292.38
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 142022.93
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 30662.00
Codru Moma 24650.30 0 15283.19
Cheile Lăpuşului 1659.70 0 1394.31
Defileul Crişului Negru 2202.80 1 61.68
Cheile Turzii 326.10 0 54.85
Total 114203.93
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Cuşma 44283.50 0 20830.52
Someşul Rece 8529.00 0 4733.60
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 0 2172.79
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 20 179.54
Larion 3023.20 1 30.23
Total 70377.60
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Muntele Şes 34880.80 0 19779.19
Munţii Rodnei 48061.60 1 9929.53
Someşul Rece 8529.00 1 5228.28
Valea Ierii 6302.00 1 4852.54
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1377.55
Valea Iadei 2946.30 20 589.26
Tisa Superioară 6302.90 1 378.17
Codru Moma 24650.30 0 123.25
Cheile Turzii 326.10 3 44.35
Cuşma 44283.50 0 3.10
Total 106981.73
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 2 12883.85
Câmpia Ierului 21282.70 1 9598.50
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Cefa 5267.60 7 2107.04
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Diosig 384.00 1 3.84
Total 29301.24
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 41700.96
Trascău 50063.60 0 23735.15
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 7 645.69
Pădurea de stejar pufos de la Hoia 7.50 81 6.08
Total 66087.88
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 2 20665.50
Câmpia Careiului 23596.80 18 12057.96
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 30 1658.48
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1405.33
Total 35787.28
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 8 41697.02
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Lozna 10248.80 2 9223.92
Muntele Şes 34880.80 1 1395.23
Total 61961.23
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Trascău 50063.60 0 23741.66
Total 87451.85
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 17 29400.85
Munţii Maramureşului 106908.70 2 22751.24
Trascău 50063.60 22 20626.20
Munţii Rodnei 48061.60 10 15269.17
Codru Moma 24650.30 15 13927.42
Cuşma 44283.50 15 13173.01
Munţii Bihor 20884.60 39 11444.76
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Valea Iadei 2946.30 80 2946.30
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 50 2122.79
Pricop - Huta - Certeze 3162.00 23 2086.92
Cheile Lăpuşului 1659.70 80 1327.76
Platoul Vaşcău 4983.20 15 956.77
Someşul Mare Superior 148.60 2 2.97
Total 187331.24
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Trascău 50063.60 6 23579.96
Cuşma 44283.50 0 20808.37
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Codru Moma 24650.30 3 16274.13
Codru Moma 24650.30 1 15529.69
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Lozna 10248.80 15 8711.48
Muntele Şes 34880.80 2 2092.85
Bârsău - Şomcuta 4773.10 42 1999.93
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1025.51
Fânaţele Pietroasa - Podeni 105.40 15 94.86
Racâş - Hida 239.30 38 90.93
Total 164637.89
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare 2087.00 25 521.75
Total 521.75
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Câmpia Careiului 23596.80 2 12411.92
Câmpia Ierului 21282.70 5 7661.77
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Crişul Repede amonte de Oradea 1858.60 5 92.93
Crişul Negru 1850.00 5 92.50
Păduricea de la Santău 88.80 30 26.64
Săcueni 732.50 2 14.65
Lunca Inferioară a Crişului Repede 655.90 2 13.12
Diosig 384.00 2 11.52
Total 34444.27
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Munţii Rodnei 48061.60 20 27284.57
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 4 22701.01
Munţii Bihor 20884.60 17 17960.76
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Cuşma 44283.50 12 6468.49
Someşul Rece 8529.00 55 4690.95
Valea Ierii 6302.00 28 3655.16
Trascău 50063.60 2 3304.20
Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuţ 2497.40 35 874.09
Molhaşurile Căpăţânei 816.10 71 758.97
Valea Cepelor 796.30 14 295.43
Total 161406.05
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Trascău 50063.60 0 23730.15
Munţii Rodnei 48061.60 1 17672.25
Total 104201.26