Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]
rana esculenta [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 3 190.00
Total 190.00
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 352.27
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Total 6052.91
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 152.83
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Total 428.69
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 1 184.00
Total 184.00
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Total 436.33
Stepe ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 60 182.00
Total 182.00
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Total 512.74
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 589.16
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 1 62.00
Total 727.57
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Total 1429.72
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Total 1429.80
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 153.59
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Total 6205.74
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Total 161.24
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 6206.12
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Total 199.44
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti 200.00 30 60.00
Total 60.00
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 6129.32
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Total 275.86
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Total 6014.70