Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata siturilor selectate

Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 107253.45
Bucegi 38786.70 43 29865.76
Comana 26480.80 100 26480.80
Râul Târgului - Argeşel - Râuşor 13213.30 100 13213.30
Muscelele Argeşului 10014.70 100 10014.70
Piatra Craiului 15867.00 61 9678.87
Ciucaş 21864.00 40 8745.60
Borduşani - Borcea 5809.70 100 5809.70
Pădurile din Sudul Piemontului Cândeşti 4312.60 100 4312.60
Leaota 1392.60 28 738.08
Total 216112.857