Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 38 2333.45
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 18 1132.78
Total 19123.91
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Total 5236.12
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Ceahlău 7736.90 3 386.84
Total 7133.64
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 6 3578.45
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Nemira - Lapoş 9865.20 4 394.61
Rarău - Giumalău 2546.90 13 331.10
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 318.20
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 6 283.19
Ceahlău 7736.90 2 154.74
Creasta Nemirei 3509.10 3 105.27
Total 11134.70
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Muntii Ciucului 59640.80 4 13120.98
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 4 2651.65
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 11 1651.96
Total 39443.89
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Muntii Ciucului 59640.80 41 57255.17
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 22 4879.04
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 26 4625.50
Ceahlău 7736.90 3 3558.97
Total 186635.44
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 4 59640.80
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 4985.10
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 2 4719.90
Total 81206.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman 4719.90 37 3398.33
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 13 3341.08
Nemira - Lapoş 9865.20 3 1085.17
Creasta Nemirei 3509.10 15 772.00
Total 85881.14
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Muntii Ciucului 59640.80 33 32802.44
Nemira - Lapoş 9865.20 27 3748.78
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 7 3712.31
Ceahlău 7736.90 36 3326.87
Creasta Nemirei 3509.10 41 2210.73
Rarău - Giumalău 2546.90 70 2113.93
Total 118081.72
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Nemira - Lapoş 9865.20 62 9865.20
Ceahlău 7736.90 54 7736.90
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 6 5303.30
Creasta Nemirei 3509.10 37 3509.10
Rarău - Giumalău 2546.90 17 2546.90
Total 163897.30
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi 5303.30 2 2439.52
Total 2439.52
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Muntii Ciucului 59640.80 12 10735.34
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Nemira - Lapoş 9865.20 4 789.22
Ceahlău 7736.90 2 541.58
Creasta Nemirei 3509.10 4 245.64
Total 48625.84