Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SCI [X]
Parc național [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 76.42
Total 76.42
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105317.47
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Piatra Craiului 15867.00 1 13599.61
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 352.27
Total 217406.26
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Piatra Craiului 15867.00 1 13758.28
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6052.91
Muntii Ciucului 59640.80 0 59.64
Total 191496.21
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Total 173611.56
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105318.82
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 152.83
Total 105471.65
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 103374.39
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 428.69
Muntii Ciucului 59640.80 0 357.84
Piatra Craiului 15867.00 2 317.34
Total 106464.44
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 3373.40
Piatra Craiului 15867.00 1 476.01
Total 7821.76
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Piatra Craiului 15867.00 0 12964.93
Total 186596.34
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Craiului 15867.00 1 634.68
Total 634.68
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 3508.33
Total 7679.30
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Muntii Ciucului 59640.80 0 656.05
Piatra Craiului 15867.00 0 650.55
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 436.33
Total 180083.56
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 7 4830.90
Total 4830.90
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104750.74
Muntii Ciucului 59640.80 5 7812.94
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Total 116754.51
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105182.53
Total 279451.51
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 104723.75
Muntii Ciucului 59640.80 0 7860.66
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Piatra Craiului 15867.00 1 809.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 512.74
Total 120083.38
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104899.17
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 589.16
Total 105488.33
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 0 7979.94
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 665.57
Total 8645.51
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Muntii Ciucului 59640.80 20 19908.10
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 6207.05
Piatra Craiului 15867.00 5 1602.57
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 10 1429.72
Total 55186.20
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 106668.18
Total 106668.18
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 1429.80
Total 1429.80
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Muntii Ciucului 59640.80 1 20504.51
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 153.59
Total 20658.10
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104912.66
Total 278563.94
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Total 176255.16
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Piatra Craiului 15867.00 2 14075.62
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6205.74
Total 196635.82
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Piatra Craiului 15867.00 3 13440.94
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 161.24
Total 191944.80
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 6220.54
Total 179891.69
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 104885.68
Piatra Craiului 15867.00 2 1919.91
Total 285348.81
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Călimani - Gurghiu 134935.90 17 29159.65
Muntii Ciucului 59640.80 10 26766.79
Piatra Craiului 15867.00 15 10583.29
Total 114197.79
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Călimani - Gurghiu 134935.90 1 30509.01
Total 79984.63
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Piatra Craiului 15867.00 6 8203.24
Total 182073.00
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Total 49674.24
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 105047.60
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 6206.12
Total 285520.71
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 71664.46
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Muntii Ciucului 59640.80 0 20802.71
Piatra Craiului 15867.00 0 1999.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 0 199.44
Total 144538.71
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Piatra Craiului 15867.00 0 7251.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 6129.32
Total 191725.15
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Călimani - Gurghiu 134935.90 30 70989.78
Muntii Ciucului 59640.80 25 41676.99
Piatra Craiului 15867.00 33 7235.35
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 1 275.86
Total 289817.18
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 98651.64
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Muntii Ciucului 59640.80 30 59569.23
Piatra Craiului 15867.00 15 12963.34
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 60 6014.70
Total 269377.29
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 0 99326.32
Total 99326.32