Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
Vâlcea [X]
SCI [X]
Parc național [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 3 98136.91
Parâng 30434.20 1 26797.31
Cozia 16760.30 1 11331.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 49.16
Total 136315.02
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 171625.38
Parâng 30434.20 1 26492.97
Cozia 16760.30 1 13778.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 540.76
Total 212437.75
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 173611.56
Cozia 16760.30 0 13979.77
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 1032.35
Total 188623.67
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 1 23586.51
Buila - Vânturariţa 4524.70 3 3151.45
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 2015.54
Munţii Făgăraş 198617.50 1 1986.17
Cozia 16760.30 1 167.60
Total 30907.28
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 5 25108.22
Munţii Făgăraş 198617.50 1 3972.35
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 2507.14
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 640.25
Total 32227.95
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173631.42
Parâng 30434.20 0 25290.82
Total 198922.24
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 2.26
Total 2.26
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25321.25
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4170.97
Cozia 16760.30 0 1860.39
Total 31352.62
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 178340.64
Parâng 30434.20 0 25488.64
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2531.72
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 6.79
Total 206367.79
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2580.88
Total 2580.88
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25336.47
Munţii Făgăraş 198617.50 0 4190.83
Cozia 16760.30 0 1862.07
Total 31389.37
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174268.98
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 52.03
Total 174321.01
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25519.08
Cozia 16760.30 1 13946.25
Munţii Făgăraş 198617.50 1 6177.00
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 2826.68
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 97.28
Total 48566.28
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 5 28319.02
Munţii Făgăraş 198617.50 10 26038.75
Nordul Gorjului de Est 49159.60 10 7742.64
Cozia 16760.30 10 1843.63
Buila - Vânturariţa 4524.70 10 549.75
Total 64493.80
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7742.69
Total 7742.69
Formațiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris atrofuscae *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173651.28
Parâng 30434.20 0 28322.07
Total 201973.35
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 176255.16
Parâng 30434.20 0 25549.51
Cozia 16760.30 0 9990.81
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4464.07
Total 216259.55
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 176354.46
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7747.60
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 3015.71
Total 187117.78
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178342.63
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 7748.09
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4283.08
Total 190373.80
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173671.14
Parâng 30434.20 0 25260.39
Cozia 16760.30 0 11348.40
Buila - Vânturariţa 4524.70 0 4464.11
Total 214744.04
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178543.23
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 730.74
Total 179273.97
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 11 47688.06
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 9468.68
Parâng 30434.20 22 6543.35
Cozia 16760.30 23 5716.94
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2314.38
Total 71731.42
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 1 49475.62
Nordul Gorjului de Est 49159.60 7 12909.85
Cozia 16760.30 19 8901.40
Buila - Vânturariţa 4524.70 15 2993.09
Total 74279.96
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 173869.76
Nordul Gorjului de Est 49159.60 2 14138.84
Buila - Vânturariţa 4524.70 2 4373.58
Total 192382.18
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49674.24
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 14433.80
Cozia 16760.30 6 9907.01
Total 74015.05
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 174266.99
Parâng 30434.20 0 28413.37
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14482.96
Cozia 16760.30 0 14063.57
Buila - Vânturariţa 4524.70 1 4418.82
Total 235645.71
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 0 25579.95
Total 25579.95
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 49872.85
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 14581.28
Cozia 16760.30 0 13611.04
Total 78065.17
Păduri ilirice de stejar cu carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 15072.87
Total 15072.87
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 15077.79
Total 15077.79
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 0 178344.61
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 45017.46
Total 223362.07
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 36 169639.21
Nordul Gorjului de Est 49159.60 55 42115.57
Parâng 30434.20 25 14151.90
Cozia 16760.30 13 13527.24
Buila - Vânturariţa 4524.70 25 4282.63
Total 243716.55
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 0 42361.37
Total 42361.37
Vegetatie forestieră cu Castanea sativa
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Est 49159.60 1 42852.96
Total 42852.96
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Făgăraş 198617.50 21 92178.38
Nordul Gorjului de Est 49159.60 4 45015.99
Parâng 30434.20 30 23282.16
Cozia 16760.30 7 11164.04
Buila - Vânturariţa 4524.70 20 1635.68
Total 173276.25
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Parâng 30434.20 2 26188.63
Total 26188.63