Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici 928.90 15 139.33
Total 139.33
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 20 5016.14
Total 5016.14
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6520.98
Total 6520.98
Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Meledic 150.50 25 37.62
Total 37.62
Pajiști aluviale din Cnidion dubii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 6270.18
Total 6270.18
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Reghiu Scruntar 112.40 10 56.20
Total 56.20
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cenaru 426.10 20 85.22
Reghiu Scruntar 112.40 10 84.30
Total 169.52
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 1 3480.33
Cenaru 426.10 20 170.44
Pădurea Dălhăuţi 203.40 65 132.21
Reghiu Scruntar 112.40 40 44.96
Total 3827.94
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 2 3590.18
Pădurea Dălhăuţi 203.40 25 183.06
Total 3773.24
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8903.65
Total 8903.65
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 6395.58
Total 6395.58
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 0 8828.41
Total 8828.41
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Buciumeni - Homocea 4993.30 69 3430.40
Reghiu Scruntar 112.40 15 73.06
Total 3503.46
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 9 8778.25
Total 8778.25