Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SCI [X]
Continentală [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Comunități cu salicornia și alte specii anuale care colonizează terenurile umede și nisipoase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Sărăturile Ocna Veche 132.80 80 106.24
Total 106.24
Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmatice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 30 11333.76
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 3152.51
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2695.03
Sărăturile Ocna Veche 132.80 10 119.52
La Sărătura 15.90 80 12.72
Total 17313.54
Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip Magnopotamion sau Hydrocharition
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5390.36
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 5 2772.69
Râul Tur 20521.40 2 410.43
Total 8573.47
Lacuri distrofe și iazuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 3 1026.07
Total 1026.07
Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 64469.62
Igniş 19598.00 1 215.58
Total 64685.19
Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67514.93
Total 67514.93
Vegetație lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65229.05
Total 65229.05
Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 65988.48
Muntele Şes 34880.80 0 2093.20
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1360.95
Total 69442.63
Râuri cu maluri namoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 0 9665.58
Muntele Şes 34880.80 0 2093.55
Total 11759.13
Tufărișuri uscate europene
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 63558.30
Total 63558.30
Tufărișuri alpine si boreale
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23740.66
Cuşma 44283.50 2 21494.77
Apuseni 75943.10 3 2278.29
Total 47513.72
Tufărișuri subcontinentale peri-panonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 14424.75
Râul Tur 20521.40 0 9667.63
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 5 2487.72
Muntele Şes 34880.80 0 2267.95
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 1888.96
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 379.82
Cheile Turenilor 134.20 2 2.68
Total 31119.51
Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2279.81
Cheile Turenilor 134.20 2 12.08
Cheile Turzii 326.10 1 3.26
Total 2295.15
Pajiști xerice pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 1 4104.28
Total 4104.28
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2355.75
Total 2355.75
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 3554.52
Apuseni 75943.10 0 2431.70
Total 5986.21
Pajiști panonice de stâncării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Trascău 50063.60 0 23630.02
Apuseni 75943.10 0 2507.64
Cheile Turzii 326.10 0 3.59
Total 26141.25
Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61948.31
Cheile Turzii 326.10 2 18.26
Defileul Crişului Negru 2202.80 0 2.20
Total 61968.77
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 2515.24
Total 2515.24
Pajiști stepice subpanonice *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 5666.88
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 60 5182.75
Muntele Şes 34880.80 2 2965.57
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 30 2544.79
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 15 2280.41
Cheile Turzii 326.10 2 10.11
Total 18650.51
Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dealurile Clujului Est 18889.60 20 17000.64
Râul Tur 20521.40 1 5745.99
Igniş 19598.00 1 4723.12
Apuseni 75943.10 0 2591.18
Total 30060.93
Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13596.73
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 5859.09
Igniş 19598.00 1 5115.08
Râul Tur 20521.40 2 4514.71
Apuseni 75943.10 1 3350.61
Muntele Şes 34880.80 0 2983.01
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 1 2582.78
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1344.36
Cheile Turzii 326.10 0 11.74
Total 39358.09
Pajiști de altitudine joasă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 19298.66
Dealurile Clujului Est 18889.60 10 13222.72
Râul Tur 20521.40 5 5540.78
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 4921.63
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 18 3836.18
Muntele Şes 34880.80 1 3331.81
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 10 414.62
Total 50566.41
Fanețe montane
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 21124.58
Apuseni 75943.10 20 18539.23
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12008.79
Total 51672.60
Turbării active *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 19374.60
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5863.77
Igniş 19598.00 0 19.60
Total 25257.98
Turbării degradate capabile de regenerare naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 61955.90
Muntele Şes 34880.80 0 3331.85
Total 65287.75
Mlaștini turboase de tranziție si turbării oscilante
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68275.13
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 14385.34
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5868.46
Igniş 19598.00 1 4919.10
Total 93448.02
Comunități depresionare din Rhynchosporion pe substraturi turboase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62031.84
Total 62031.84
Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 171.73
Total 171.73
Izvoare petrifiante cu formare de travertin *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 68297.91
Total 68297.91
Mlaștini alcaline
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 13597.12
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 0 170.06
Total 13767.18
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62039.44
Total 62039.44
Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 67507.34
Trascău 50063.60 0 23680.08
Cheile Turzii 326.10 0 45.00
Total 91232.43
Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar si montan *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67515.69
Trascău 50063.60 0 23740.16
Cheile Turzii 326.10 0 54.82
Total 91310.67
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38436.32
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 0 5915.33
Muntele Şes 34880.80 0 3332.90
Cheile Turzii 326.10 1 54.78
Cheile Turenilor 134.20 5 9.39
Total 47748.73
Versanți stăncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 38443.92
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 15 20336.37
Muntele Şes 34880.80 0 3332.55
Muntele Şes 34880.80 0 3332.20
Total 65445.03
Peșteri în care accesul publicului este interzis
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 20 38544.16
Apuseni 75943.10 25 38360.38
Total 76904.54
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 2 42686.23
Apuseni 75943.10 2 40114.66
Cuşma 44283.50 17 20776.49
Muntele Şes 34880.80 7 19726.87
Lozna 10248.80 1 9326.41
Igniş 19598.00 15 3155.28
Trascău 50063.60 5 2453.12
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1394.15
Tisa Superioară 6302.90 5 315.14
Cheile Turzii 326.10 2 51.52
Total 139999.88
Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 40874.10
Muntele Şes 34880.80 40 17285.22
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 34 13399.67
Lozna 10248.80 70 7174.16
Râul Tur 20521.40 5 6772.06
Trascău 50063.60 4 5757.31
Igniş 19598.00 7 4527.14
Cuşma 44283.50 2 941.91
Cheile Turzii 326.10 5 34.57
Tusa - Barcău 9.60 100 9.60
Total 96775.73
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 2 42392.96
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 3 30583.17
Muntele Şes 34880.80 0 19761.75
Trascău 50063.60 6 8911.32
Defileul Crişului Negru 2202.80 2 46.26
Total 101695.46
Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 67895.41
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 1 42095.07
Trascău 50063.60 2 9762.40
Lozna 10248.80 3 9018.94
Bârsău - Şomcuta 4773.10 5 2219.49
Muntele Şes 34880.80 3 1046.42
Pădurea Goronişte 951.70 70 666.19
Pădurea de la Alparea 459.30 100 459.30
Făgetul Clujului - Valea Morii 1667.30 10 166.73
Total 133329.96
Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 1 66747.91
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 30662.00
Cheile Lăpuşului 1659.70 0 1394.31
Defileul Crişului Negru 2202.80 1 61.68
Cheile Turzii 326.10 0 54.85
Total 98920.75
Turbarii cu vegetație forestieră *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 42430.93
Cuşma 44283.50 0 20830.52
Total 63261.44
Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62419.15
Muntele Şes 34880.80 0 19779.19
Râul Tur 20521.40 3 2257.35
Cheile Lăpuşului 1659.70 1 1377.55
Tisa Superioară 6302.90 1 378.17
Cheile Turzii 326.10 3 44.35
Cuşma 44283.50 0 3.10
Total 86258.87
Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Tur 20521.40 8 3899.07
Pădurea Goronişte 951.70 15 808.94
Total 4708.01
Vegetatie forestieră panonică cu Quercus pubescens *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 0 41700.96
Trascău 50063.60 0 23735.15
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 7 645.69
Total 66081.81
Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp. *
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suatu -Cojocna - Crairât 4146.20 30 1658.48
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1405.33
Total 3063.81
Păduri balcano-panonice de cer si gorun
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 8 41697.02
Râul Tur 20521.40 2 9645.06
Lozna 10248.80 2 9223.92
Muntele Şes 34880.80 1 1395.23
Total 61961.23
Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 63710.19
Trascău 50063.60 0 23741.66
Total 87451.85
Păduri dacice de fag
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 6 46607.80
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 17 29400.85
Trascău 50063.60 22 20626.20
Cuşma 44283.50 15 13173.01
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 10 4687.27
Cheile Lăpuşului 1659.70 80 1327.76
Total 115822.90
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 46683.74
Trascău 50063.60 6 23579.96
Cuşma 44283.50 0 20808.37
Dealurile Clujului Est 18889.60 8 18511.81
Râul Tur 20521.40 12 9234.63
Lozna 10248.80 15 8711.48
Muntele Şes 34880.80 2 2092.85
Bârsău - Şomcuta 4773.10 42 1999.93
Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 3798.20 10 1025.51
Racâş - Hida 239.30 38 90.93
Total 132739.21
Zavoaie cu Salix albă si Populus albă
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 1 12477.51
Râul Tur 20521.40 3 1641.71
Total 14119.22
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 20 61872.36
Defileul Crişului Repede - Pădurea Craiului 39410.80 4 22701.01
Valea Izei şi Dealul Solovan 46872.70 12 11540.06
Cuşma 44283.50 12 6468.49
Trascău 50063.60 2 3304.20
Total 105886.12
Păduri de Larix decidua și/sau Pinus cembra din regiunea montană
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 0 62798.87
Trascău 50063.60 0 23730.15
Total 86529.01