Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Panonică [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Cefa 5267.60 14 1158.87
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 74.61
Total 3328.28
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 9 1915.44
Câmpia Careiului 23596.80 8 1887.74
Mlaştina Satchinez 2290.10 31 709.93
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Cefa 5267.60 8 421.41
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 3 199.84
Săcueni 732.50 3 21.97
Total 5854.61
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 42 10854.18
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Câmpia Careiului 23596.80 6 5663.23
Cefa 5267.60 4 1369.58
Mlaştina Satchinez 2290.10 24 1259.55
Defileul Crişului Negru 2202.80 17 462.59
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 2 333.07
Săcueni 732.50 29 278.35
Betfia 1747.80 3 52.43
Sărăturile Diniaş 1011.90 4 40.48
Lacul Peţea 48.90 18 10.27
Total 27131.84
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Ierului 21282.70 27 16600.51
Câmpia Careiului 23596.80 13 16281.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 95 6661.40
Cefa 5267.60 45 3950.70
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 65 3730.40
Mlaştina Satchinez 2290.10 45 2290.10
Defileul Crişului Negru 2202.80 22 2136.72
Sărăturile Diniaş 1011.90 94 991.66
Betfia 1747.80 9 943.81
Lacul Peţea 48.90 12 16.14
Total 69488.82
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 31 23596.80
Câmpia Ierului 21282.70 22 21282.70
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Cefa 5267.60 13 4635.49
Defileul Crişului Negru 2202.80 3 2202.80
Betfia 1747.80 46 1747.80
Sărăturile Diniaş 1011.90 2 1011.90
Săcueni 732.50 4 732.50
Lacul Peţea 48.90 67 48.90
Total 72715.59
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Câmpia Careiului 23596.80 32 13214.21
Defileul Crişului Negru 2202.80 54 1652.10
Cefa 5267.60 4 1580.28
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 33 1305.64
Pădurea Goronişte 951.70 100 951.70
Betfia 1747.80 42 786.51
Săcueni 732.50 58 703.20
Total 34333.56
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 6 4247.42
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Total 7040.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Crişului Negru 2202.80 4 88.11
Lacul Peţea 48.90 3 1.47
Total 89.58
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Careiului 23596.80 4 2831.62
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Săcueni 732.50 6 65.92
Total 5341.48