Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Vest [X]
SCI [X]
Panonică [X]
Rezevație naturală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 2 74.61
Total 2169.41
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Mlaştina Satchinez 2290.10 31 709.93
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 3 199.84
Total 1608.04
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Mlaştina Satchinez 2290.10 24 1259.55
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 2 333.07
Sărăturile Diniaş 1011.90 4 40.48
Total 8441.21
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Nădab - Socodor - Vărşad 6661.40 95 6661.40
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 65 3730.40
Mlaştina Satchinez 2290.10 45 2290.10
Sărăturile Diniaş 1011.90 94 991.66
Total 29559.16
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Sărăturile Diniaş 1011.90 2 1011.90
Total 18468.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Dealul Mocrei - Rovina - Ineu 3730.40 33 1305.64
Total 15445.57
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Total 2793.07
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Total 2443.94