Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 4 12540.35
Total 12540.35
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 25 8778.25
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 16 2653.25
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 24 71.69
Turbăria de la Dersca 11.80 98 11.56
Pădurea Medeleni 131.10 3 3.93
Stânca - Ştefăneşti 1.00 18 1.00
Total 18399.12
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 2508.07
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 9 955.17
Valea lui David 1434.70 5 71.73
Stânca - Ştefăneşti 1.00 82 0.82
Total 6263.85
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 3 6746.80
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 7 32.83
Total 6779.62
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 2 2698.72
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Lunca Siretului Inferior 25080.70 5 1254.04
Rarău - Giumalău 2546.90 13 331.10
Total 6300.24
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 14546.81
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 8 3502.29
Valea lui David 1434.70 11 430.41
Suharau - Darabani 1936.20 14 329.15
Găina - Lucina 848.20 6 101.78
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 6 89.61
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 2 89.42
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 6 55.74
Dealul Perchiu 184.70 9 35.09
Pădurea Medeleni 131.10 16 24.91
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 15 16.75
Turbăria de la Dersca 11.80 2 11.80
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 72 10.10
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 13 9.72
Lunca Mirceşti 32.50 7 2.28
Pădurea Bădeana 60.60 3 1.82
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 2 0.81
Total 26730.99
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 7 79612.18
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 4 25112.40
Lunca Siretului Inferior 25080.70 8 25080.70
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 64 10294.61
Munţii Goşman 17156.10 5 8578.05
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 9 7488.67
Suharau - Darabani 1936.20 27 1781.30
Valea lui David 1434.70 62 1319.92
Găina - Lucina 848.20 83 848.20
Măgura Târgu Ocna 844.40 8 844.40
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 6 469.00
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 70 327.90
Pădurea Medeleni 131.10 2 131.10
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 75 100.53
Dealul Perchiu 184.70 35 99.74
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 85 73.30
Pădurea Roşcani 55.60 9 46.15
Tinovul Şaru Dornei 41.10 6 41.10
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 74 30.70
Movila lui Burcel 12.70 16 2.03
Total 185988.27
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Sărăturile Jijia Inferioară - Prut 10613.00 3 10613.00
Suharau - Darabani 1936.20 8 1936.20
Valea lui David 1434.70 8 1434.70
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 2 694.60
Moldova Superioară 428.80 31 428.80
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 3 298.70
Dealul Perchiu 184.70 13 123.75
Sărăturile din valea Ilenei 111.70 10 111.70
Fânaţurile de la Glodeni 74.80 2 74.80
Pădurea Roşcani 55.60 17 55.60
Fâneţele seculare Ponoare 40.40 24 40.40
Lunca Mirceşti 32.50 2 32.50
Movila lui Burcel 12.70 84 12.70
Total 27718.55
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 19 43179.49
Dealul Mare - Hârlău 25112.40 96 24107.90
Lunca Siretului Inferior 25080.70 34 23074.24
Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea 18978.30 100 18978.30
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 100 12216.00
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 93 8308.80
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Munţii Goşman 17156.10 29 5833.07
Suharau - Darabani 1936.20 48 1258.53
Măgura Târgu Ocna 844.40 90 776.85
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 83 526.00
Pădurea Zamostea - Lunca 298.70 67 289.74
Pădurea Ciornohal 269.60 100 269.60
Pădurea Medeleni 131.10 79 128.48
Pădurea Uricani 114.30 100 114.30
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 13 98.37
Pădurea Bădeana 60.60 97 60.60
Pădurea Tătăruşi 55.10 100 55.10
Pădurea Roşcani 55.60 74 41.14
Lunca Mirceşti 32.50 91 31.85
Pădurea Icuşeni 10.20 97 10.20
Total 157034.71
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 20 70166.67
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 3 8571.18
Munţii Goşman 17156.10 11 7720.24
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 85 6800.93
Rarău - Giumalău 2546.90 70 2113.93
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 91 680.71
Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor 469.00 87 440.86
Moldova Superioară 428.80 4 295.87
Găina - Lucina 848.20 5 144.19
Total 106600.51
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 41 134935.90
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Munţii Goşman 17156.10 50 17156.10
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 8746.10
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 2 7641.50
Rarău - Giumalău 2546.90 17 2546.90
Dealul Perchiu 184.70 33 184.70
Total 201417.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea lui David 1434.70 5 272.59
Suharau - Darabani 1936.20 3 58.09
Coasta Rupturile Tanacu 327.90 11 36.07
Total 366.75
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Moldova Superioară 428.80 65 278.72
Măgura Târgu Ocna 844.40 2 16.89
Fâneţele seculare Frumoasa 10.10 28 2.83
Pădurea Icuşeni 10.20 3 0.31
Total 1506.98
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Călimani - Gurghiu 134935.90 8 17541.67
Lunca Siretului Inferior 25080.70 11 11537.12
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Munţii Goşman 17156.10 5 857.80
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7641.50 4 305.66
Valea lui David 1434.70 9 200.86
Pădurea Pătrăuţi 8746.10 2 174.92
Pădurea Bălteni - Hârboanca 526.00 15 78.90
Găina - Lucina 848.20 6 50.89
Tinovul Mare Poiana Stampei 694.60 7 48.62
Tinovul Şaru Dornei 41.10 94 38.63
Dealul Perchiu 184.70 10 18.47
Total 38692.94