Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SCI [X]
Rezevație naturală [X]
bombina bombina [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 12 15004.90
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 11134.12
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 31 3957.16
Total 42650.43
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 12 7555.29
Coridorul Jiului 71451.90 9 6430.67
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 11 1036.40
Pădurea Stârmina 2768.60 10 276.86
Total 15299.22
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 4 3478.32
Ciuperceni - Desa 39764.70 7 2783.53
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Total 8772.70
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Coridorul Jiului 71451.90 13 26437.20
Ciuperceni - Desa 39764.70 20 25847.05
Silvostepa Olteniei 9296.70 3 278.90
Total 52563.16
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Coridorul Jiului 71451.90 13 70022.86
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 9 63479.34
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 38571.76
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 16 9421.80
Pădurea Stârmina 2768.60 4 2685.54
Total 303446.77
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Coridorul Jiului 71451.90 2 71451.90
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 66088.08
Ciuperceni - Desa 39764.70 3 39764.70
Pădurea Stârmina 2768.60 3 2768.60
Total 305615.88
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Coridorul Jiului 71451.90 48 60734.11
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 53 53044.38
Ciuperceni - Desa 39764.70 29 37378.82
Silvostepa Olteniei 9296.70 97 9296.70
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 32 7914.31
Pădurea Stârmina 2768.60 67 2574.80
Total 277654.33
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 3 55653.12
Total 55653.12
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 24 86958.00
Total 86958.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 6 17894.11
Pădurea Stârmina 2768.60 7 719.84
Total 18613.95
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Ciuperceni - Desa 39764.70 2 15508.23
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 6956.64
Total 22464.87
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Coridorul Jiului 71451.90 3 17148.46
Ciuperceni - Desa 39764.70 9 14712.94
Nordul Gorjului de Vest 86958.00 2 5217.48
Dunărea la Gârla Mare – Maglavit 9421.80 10 4899.34
Pădurea Stârmina 2768.60 9 526.03
Total 62591.06