Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Rezevație naturală [X]
paracaloptenus caloptenoides [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 20 4634.51
Total 4634.51
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 1908.33
Total 1908.33
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 7 954.16
Total 13898.71
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 22 7905.92
Fântâniţa Murfatlar 577.50 2 11.55
Total 22335.43
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Total 157593.34
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 19 13630.90
Total 62937.38
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 23 11041.03
Fântâniţa Murfatlar 577.50 98 577.50
Total 143601.95
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Total 32950.74
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Total 115765.20
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac 13630.90 2 4907.12
Total 4907.12
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Dunele marine de la Agigea 11.40 100 11.40
Total 3227.04
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Total 23116.65