Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SCI [X]
Rezevație naturală [X]
plecotus austriacus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata habitatelor în siturile selectate

Păduri de fah de tip Asperulo-Fagetum
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 33 4031.28
Total 4031.28
Păduri dacice de stejar si carpen
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Bârnova - Repedea 12216.00 55 10750.08
Total 10750.08