Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Continentală [X]
Parc natural [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Râul Motru 1920.60 10 595.39
Tisa Superioară 6302.90 7 567.26
Total 20596.35
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Comana 26480.80 3 1324.04
Râul Motru 1920.60 15 403.33
Tisa Superioară 6302.90 2 126.06
Total 4581.48
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Strei - Haţeg 24967.60 3 1747.73
Total 1747.73
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 62171.20 14 8703.97
Apuseni 75943.10 5 3797.16
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 3185.45
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Strei - Haţeg 24967.60 4 998.70
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 2 754.39
Comana 26480.80 2 529.62
Râul Motru 1920.60 6 115.24
Total 22611.75
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 35 12710.78
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Tisa Superioară 6302.90 12 2332.07
Râul Motru 1920.60 21 1344.42
Total 23859.77
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Apuseni 75943.10 9 61513.91
Platoul Mehedinţi 53594.00 25 38587.68
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 36587.82
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 34243.57
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 34194.16
Comana 26480.80 12 24362.34
Strei - Haţeg 24967.60 11 21971.49
Vânători - Neamţ 30206.00 8 12082.40
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Tisa Superioară 6302.90 4 5231.41
Râul Motru 1920.60 2 1574.89
Total 401239.01
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Apuseni 75943.10 6 66070.50
Platoul Mehedinţi 53594.00 20 49306.48
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 10 38225.38
Comana 26480.80 8 26480.80
Strei - Haţeg 24967.60 6 23469.54
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Tisa Superioară 6302.90 12 5987.75
Râul Motru 1920.60 18 1920.60
Total 348864.75
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 83 34324.65
Domogled - Valea Cernei 62171.20 33 30463.89
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 64 29863.57
Platoul Mehedinţi 53594.00 41 25189.18
Apuseni 75943.10 17 21264.07
Comana 26480.80 32 21184.64
Strei - Haţeg 24967.60 48 15729.59
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Vânători - Neamţ 30206.00 18 6645.32
Tisa Superioară 6302.90 42 4979.29
Râul Motru 1920.60 10 1536.48
Soveja 4566.50 8 502.31
Total 309425.03
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 44 54679.03
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 8 33049.02
Domogled - Valea Cernei 62171.20 4 32950.74
Strei - Haţeg 24967.60 14 19225.05
Vânători - Neamţ 30206.00 10 9665.92
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 150665.72
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Apuseni 75943.10 13 75943.10
Domogled - Valea Cernei 62171.20 45 62171.20
Platoul Mehedinţi 53594.00 8 53594.00
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 4 39818.10
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 3 37719.40
Vânători - Neamţ 30206.00 60 30206.00
Strei - Haţeg 24967.60 6 24967.60
Tisa Superioară 6302.90 5 6302.90
Soveja 4566.50 76 4566.50
Total 335288.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 3442.50
Tisa Superioară 6302.90 4 1575.72
Total 5018.23
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Platoul Mehedinţi 53594.00 2 3215.64
Comana 26480.80 6 2912.89
Tisa Superioară 6302.90 2 1323.61
Vânători - Neamţ 30206.00 2 1208.24
Râul Motru 1920.60 4 941.09
Total 9601.47
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Domogled - Valea Cernei 62171.20 2 9947.39
Apuseni 75943.10 6 8353.74
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Grădiştea Muncelului - Ciclovina 39818.10 3 4379.99
Strei - Haţeg 24967.60 8 3745.14
Cheile Nerei - Beuşniţa 37719.40 6 3017.55
Platoul Mehedinţi 53594.00 4 2143.76
Tisa Superioară 6302.90 10 1197.55
Râul Motru 1920.60 14 864.27
Vânători - Neamţ 30206.00 2 604.12
Soveja 4566.50 3 137.00
Total 61712.60