Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Stepică [X]
Parc natural [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Total 24107.53
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Total 12489.12
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Total 11102.51
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Total 29690.07
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Total 102287.08
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Total 28755.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Total 129165.84
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Total 2703.02
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Total 34818.94