Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SCI [X]
Parc natural [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Total 20094.00
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 10068.13
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Putna - Vrancea 38212.80 3 1146.38
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Lacul Negru 101.20 25 25.30
Total 10257.81
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Total 25799.97
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Putna - Vrancea 38212.80 4 17195.76
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Total 118094.36
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Total 16893.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Putna - Vrancea 38212.80 21 10317.46
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Soveja 4566.50 8 502.31
Total 138576.06
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 14 15667.25
Soveja 4566.50 13 1095.96
Total 16763.21
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Putna - Vrancea 38212.80 55 38212.80
Soveja 4566.50 76 4566.50
Lacul Negru 101.20 75 101.20
Total 42880.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Total 2703.02
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Putna - Vrancea 38212.80 3 2292.77
Soveja 4566.50 3 137.00
Total 30013.43