Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SCI [X]
Parc natural [X]
bombina bombina [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 24 13775.59
Porţile de Fier 125542.60 8 12554.26
Râul Prut 11861.10 35 6879.44
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 42 3452.50
Braţul Măcin 10235.40 25 2865.91
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 8 2094.80
Total 41622.50
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 20872.10 28 8766.28
Râul Prut 11861.10 6 2728.05
Comana 26480.80 3 1324.04
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 13 994.79
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 4 698.27
Braţul Măcin 10235.40 3 307.06
Total 14818.49
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 5 4240.57
Balta Mică a Brăilei 20872.10 14 2922.09
Porţile de Fier 125542.60 2 2510.85
Râul Prut 11861.10 17 2016.39
Munţii Măcinului 16893.90 10 1689.39
Comana 26480.80 2 529.62
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 4 234.07
Total 14142.98
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 4 14417.95
Comana 26480.80 35 12710.78
Râul Prut 11861.10 2 7472.49
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 23 6808.11
Munţii Măcinului 16893.90 8 4054.54
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 3745.09
Braţul Măcin 10235.40 7 3582.39
Total 52791.36
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 10 119265.47
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 10 84811.50
Comana 26480.80 12 24362.34
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 10 15885.60
Râul Prut 11861.10 5 11623.88
Braţul Măcin 10235.40 6 10235.40
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 5 5851.70
Total 272035.88
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 5 125542.60
Comana 26480.80 8 26480.80
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 9 17456.70
Munţii Măcinului 16893.90 9 16893.90
Râul Prut 11861.10 2 11861.10
Total 198235.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 69 106711.21
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 73 76330.35
Comana 26480.80 32 21184.64
Balta Mică a Brăilei 20872.10 32 20872.10
Munţii Măcinului 16893.90 67 15373.45
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 42 14139.93
Râul Prut 11861.10 30 11030.82
Braţul Măcin 10235.40 59 9621.28
Lunca Joasă a Prutului 5851.70 31 5559.11
Total 280822.89
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 2 3442.50
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2793.07
Munţii Măcinului 16893.90 2 2703.02
Total 8938.60
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 26480.80 6 2912.89
Total 2912.89
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Porţile de Fier 125542.60 6 20086.82
Balta Mică a Brăilei 20872.10 2 14193.03
Podişul Nord Dobrogean 84811.50 8 11025.49
Râul Prut 11861.10 3 7235.27
Lunca Mureşului Inferior 17456.70 2 2443.94
Munţii Măcinului 16893.90 4 2365.15
Total 57349.69