Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SPA [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafata siturilor selectate

Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 20 104784.24
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 16 87891.60
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 87 86072.90
Munţii Trascăului 93188.80 81 75482.93
Piemontul Făgăraş 71256.30 54 71256.30
Munţii Bodoc - Baraolt 56657.10 100 56657.10
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 100 51744.00
Dealurile Homoroadelor 37093.30 29 37093.30
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 18 16754.71
Munţii Călimani 29048.40 38 13652.75
Defileul Mureşului Superior 9514.00 100 9514.00
Pădurea Bogata 6329.20 100 6329.20
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 95 4536.40
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 55 4378.55
Muntii Metaliferi 26670.90 86 3733.93
Total 629881.898