Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Est [X]
SPA [X]
Alpină [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 80 389.06
Total 389.06
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 6 27.14
Total 27.14
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 15 4357.26
Total 4357.26
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 16 345.17
Total 345.17
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 4 1497.78
Total 1497.78
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 5 51626.97
Munţii Călimani 29048.40 8 25853.08
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 12 24713.44
Masivul Ceahlau 27837.30 18 15032.14
Vânători - Neamţ 30840.90 8 12644.77
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 10 7961.00
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 2 420.73
Total 138252.12
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 17 62462.26
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 13 29581.23
Masivul Ceahlau 27837.30 2 15588.89
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 7 452.40
Total 108084.78
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 50 20220.08
Vânători - Neamţ 30840.90 18 7093.41
Masivul Ceahlau 27837.30 8 4732.34
Total 32045.83
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 71 48440.12
Munţii Călimani 29048.40 58 23529.20
Vânători - Neamţ 30840.90 10 10177.50
Masivul Ceahlau 27837.30 19 10021.43
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 85 7164.90
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 64 1725.84
Total 101058.99
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Obcina Feredeului 63737.00 2 63737.00
Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni 37444.60 21 37444.60
Vânători - Neamţ 30840.90 59 30840.90
Munţii Călimani 29048.40 11 29048.40
Masivul Ceahlau 27837.30 44 27837.30
Munţii Rarău - Giumalău 2157.30 20 2157.30
Total 191065.50
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Masivul Ceahlau 27837.30 2 2505.36
Vânători - Neamţ 30840.90 2 1542.05
Lacurile Vaduri şi Pângăraţi 452.40 5 411.68
Total 4459.09
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 8 6681.13
Obcina Feredeului 63737.00 5 3186.85
Masivul Ceahlau 27837.30 7 1948.61
Vânători - Neamţ 30840.90 3 925.23
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 5 398.05
Total 13139.87