Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SPA [X]
Continentală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 5 17419.25
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 6 5030.33
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 4949.95
Total 27399.53
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 25 13196.40
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 9 9930.04
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 16 3563.96
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 2724.76
Bistreţ 1915.60 90 1877.29
Maglavit 3661.30 37 1794.04
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 10 1103.49
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Pădurea Radomir 1232.90 3 36.99
Total 50752.35
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 16 7301.50
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Maglavit 3661.30 12 439.36
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 2 396.00
Bistreţ 1915.60 8 153.25
Total 11491.54
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 9992.51
Total 9992.51
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 13 8660.17
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 9 2628.54
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 2362.83
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 3 653.07
Total 14304.61
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 33 34838.50
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 11 17815.66
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 39 13833.40
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 2 11814.16
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 23 9503.90
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 48 7724.43
Pădurea Radomir 1232.90 84 1072.62
Total 121080.67
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 11 112234.52
Valea Oltului Inferior 52785.60 12 49618.46
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 37971.52
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 2 28329.82
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 13 19911.72
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 10 19007.81
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 16 10593.50
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Maglavit 3661.30 12 3661.30
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Bistreţ 1915.60 2 1915.60
Pădurea Radomir 1232.90 13 1232.90
Total 337295.77
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 5 118141.60
Valea Oltului Inferior 52785.60 6 52785.60
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 3 29206.00
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 20959.70
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 4 19799.80
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 4 11034.90
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Total 298394.50
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 74 99238.94
Valea Oltului Inferior 52785.60 16 43284.19
Domogled - Valea Cernei 66616.70 34 33974.52
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 34 27745.70
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 16 17186.95
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 38 17027.83
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 61 14802.92
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 10 8827.92
Maglavit 3661.30 36 3221.94
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Total 299700.31
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 3 35973.02
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 7 16326.75
Total 52299.77
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Domogled - Valea Cernei 66616.70 43 66616.70
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 25 21769.00
Total 88385.70
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 5 14603.00
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 3 5659.12
Maglavit 3661.30 3 1903.88
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Total 35483.79
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Valea Oltului Inferior 52785.60 3 14779.97
Calafat - Ciuperceni - Dunăre 29206.00 11 13142.70
Domogled - Valea Cernei 66616.70 2 11324.84
Munţii Almăjului - Locvei 118141.60 6 9451.33
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Confluenţa Jiu - Dunăre 19799.80 5 4553.95
Confluenţa Olt - Dunăre 20959.70 5 3772.75
Nisipurile de la Dăbuleni 11034.90 12 2427.68
Cozia - Buila - Vânturariţa 21769.00 4 1523.83
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Total 71617.08