Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SPA [X]
Continentală [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 75 1363.28
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Total 4857.04
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Total 1320.56
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Total 6533.38
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Cânepişti 6212.30 55 3603.13
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 20 1763.17
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Total 22715.21
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 15 15969.50
Cânepişti 6212.30 26 5218.33
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Total 191566.36
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 3 16484.64
Cânepişti 6212.30 16 6212.30
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 3 1817.70
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Total 175662.04
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 73 12535.19
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 140711.95
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 5 13393.77
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 40032.99
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 4 17171.50
Total 45577.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 2 1399.63
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Total 2305.74
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Cânepişti 6212.30 3 186.37
Total 1707.77
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Total 16965.66