Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
Brăila [X]
SPA [X]
Stepică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Balta Tătaru 9980.50 6 2794.54
Total 16498.01
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Balta Tătaru 9980.50 22 2195.71
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 4 275.60
Total 11262.22
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Total 2844.12
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Balta Tătaru 9980.50 64 9182.06
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 63 4823.07
Total 30294.16
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 3 6890.10
Total 6890.10
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Balta Tătaru 9980.50 8 9980.50
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 27 6683.40
Total 42519.50
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei 6890.10 3 482.31
Total 482.31
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Total 14479.14