Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SPA [X]
Stepică [X]
anser erythropus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Total 1962.68
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Total 120.82
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Total 3968.80
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Total 2036.20
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Total 2013.60
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Total 1188.02
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 1147.75