Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Stepică [X]
sturnus roseus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Pădurea Hagieni 1373.60 6 247.25
Total 324431.39
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Pădurea Hagieni 1373.60 12 164.83
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Total 266952.10
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Deniz Tepe 1899.80 23 436.95
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 146.50
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 22944.48
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Beştepe - Mahmudia 3662.60 62 2563.82
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Deniz Tepe 1899.80 73 1823.81
Pădurea Hagieni 1373.60 4 673.06
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 503061.49
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Beştepe - Mahmudia 3662.60 5 3039.96
Pădurea Hagieni 1373.60 40 1373.60
Total 14249.66
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Beştepe - Mahmudia 3662.60 17 3662.60
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Deniz Tepe 1899.80 4 1899.80
Total 24601.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Beştepe - Mahmudia 3662.60 8 2856.83
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Pădurea Hagieni 1373.60 6 755.48
Total 530702.42
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Pădurea Hagieni 1373.60 5 824.16
Total 824.16
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 293.01
Total 1481.03
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 3114.97
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Pădurea Hagieni 1373.60 27 618.12
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 2380.81