Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SPA [X]
Stepică [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Braţul Borcea 13096.80 24 3667.10
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Total 19740.62
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Braţul Borcea 13096.80 2 523.87
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Total 9833.22
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Braţul Borcea 13096.80 2 261.94
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Total 3254.18
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Braţul Borcea 13096.80 39 8774.86
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Total 29359.60
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Total 7406.40
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Braţul Borcea 13096.80 33 13096.80
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Total 46210.67
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Total 17886.08