Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Nord-Vest [X]
SPA [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Lunca inferioară a Turului 20241.10 3 1619.29
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 75 1363.28
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 2 665.18
Valea Alceului 3633.70 4 617.73
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Total 9710.17
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Lunca inferioară a Turului 20241.10 5 1012.05
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Valea Alceului 3633.70 13 472.38
Lunca Barcăului 5286.30 7 370.04
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Total 7835.73
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 54832.20 12 17546.30
Total 17546.30
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 54832.20 20 10966.44
Munţii Maramureşului 70972.40 13 9226.41
Munţii Gutâi 28406.00 23 6533.38
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 4654.09
Total 31380.32
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 22 7982.14
Lunca inferioară a Turului 20241.10 25 6679.56
Lunca Barcăului 5286.30 58 3647.55
Cânepişti 6212.30 55 3603.13
Valea Alceului 3633.70 67 3052.31
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 20 1763.17
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Total 53768.82
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 8 77257.81
Munţii Rodnei 54832.20 3 44962.40
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 14 29933.01
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Munţii Gutâi 28406.00 4 26701.64
Lunca inferioară a Turului 20241.10 34 19836.28
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 15 15969.50
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Cânepişti 6212.30 26 5218.33
Lunca Barcăului 5286.30 21 4757.67
Valea Alceului 3633.70 10 3415.68
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Total 393858.38
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 81911.90
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 10 33258.90
Lunca inferioară a Turului 20241.10 2 20241.10
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 3 16484.64
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Cânepişti 6212.30 16 6212.30
Lunca Barcăului 5286.30 10 5286.30
Valea Alceului 3633.70 6 3633.70
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 3 1817.70
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Total 352889.39
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Cursul mijlociu al Someşului 33258.90 52 25276.76
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 17 25132.06
Munţii Gutâi 28406.00 51 24429.16
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Munţii Maramureşului 70972.40 6 17743.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Lunca inferioară a Turului 20241.10 31 12954.30
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 73 12535.19
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 219462.96
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 48 69811.27
Munţii Maramureşului 70972.40 55 56777.92
Munţii Rodnei 54832.20 43 43317.44
Munţii Gutâi 28406.00 4 25565.40
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 5 13393.77
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 209939.62
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 12 93081.70
Munţii Maramureşului 70972.40 20 70972.40
Munţii Rodnei 54832.20 18 54832.20
Munţii Gutâi 28406.00 6 28406.00
Defileul Crişului Repede - Valea Iadului 17171.50 4 17171.50
Total 264463.80
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede 1817.70 2 1399.63
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Total 7704.66
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Lunca Barcăului 5286.30 4 581.49
Cânepişti 6212.30 3 186.37
Total 2289.26
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Rodnei 54832.20 4 19739.59
Munţii Maramureşului 70972.40 6 13484.76
Munţii Gutâi 28406.00 12 9942.10
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 9308.17
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Total 63354.54