Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
anser erythropus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Bistreţ 1915.60 90 1877.29
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Lacul Techirghiol 2938.50 45 1439.87
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Total 338340.30
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Bistreţ 1915.60 8 153.25
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Lacul Techirghiol 2938.50 4 117.54
Total 268810.17
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Total 23880.86
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Lacul Techirghiol 2938.50 36 2497.72
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Total 534685.11
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Lacul Techirghiol 2938.50 4 2615.26
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Bistreţ 1915.60 2 1915.60
Total 95481.72
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Lacul Techirghiol 2938.50 11 2938.50
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Total 99636.15
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Total 576752.94
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Total 11292.19
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 9231.08
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Total 6736.11