Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SPA [X]
anser erythropus [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bistreţ 1915.60 90 1877.29
Total 1877.29
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bistreţ 1915.60 8 153.25
Total 153.25
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bistreţ 1915.60 2 1915.60
Total 1915.60