Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Vest Oltenia [X]
SPA [X]
mergus serrator [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 97 9606.59
Blahniţa 43710.70 8 6119.50
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 799.30
Total 16525.38
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 2622.64
Gruia - Gârla Mare 2756.20 21 578.80
Total 3201.44
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 29 24477.99
Total 24477.99
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 19 40213.84
Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier 9903.70 3 9903.70
Gruia - Gârla Mare 2756.20 8 2701.08
Total 52818.62
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 8 43710.70
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 2756.20
Total 46466.90
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 17 31908.81
Gruia - Gârla Mare 2756.20 35 2480.58
Total 34389.39
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 6 11801.89
Gruia - Gârla Mare 2756.20 2 1515.91
Total 13317.80
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Blahniţa 43710.70 7 9179.25
Gruia - Gârla Mare 2756.20 24 1460.79
Total 10640.03