Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
grus grus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 83 5352.48
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 2 2764.94
Suhaia 4473.30 45 2281.38
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 74 1962.21
Măxineni 1504.30 55 1474.21
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 16 907.28
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Valea Alceului 3633.70 4 617.73
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Total 360798.48
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 5 1974.95
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 13 724.82
Măxineni 1504.30 43 646.85
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Uivar - Diniaş 10043.30 5 502.16
Valea Alceului 3633.70 13 472.38
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 23 465.27
Suhaia 4473.30 6 268.40
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 4 181.46
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Total 281540.42
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Total 28145.75
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 22 11454.74
Uivar - Diniaş 10043.30 60 6729.01
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 2 5463.99
Valea Alceului 3633.70 67 3052.31
Suhaia 4473.30 13 2862.91
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Măxineni 1504.30 2 1504.30
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 10 1360.92
Total 579394.92
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 57 37919.14
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Uivar - Diniaş 10043.30 30 9742.00
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti 5575.50 2 5575.50
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 20 4400.31
Suhaia 4473.30 2 4070.70
Valea Alceului 3633.70 10 3415.68
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Balta Albă - Amara - Jirlău 2022.90 3 2022.90
Total 151503.01
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 4 39499.10
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Uivar - Diniaş 10043.30 3 10043.30
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 3 4536.40
Suhaia 4473.30 2 4160.17
Valea Alceului 3633.70 6 3633.70
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Total 153340.62
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru 39499.10 10 15404.65
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Suhaia 4473.30 25 3981.24
Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei 4536.40 47 3493.03
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Total 634192.89
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Uivar - Diniaş 10043.30 2 703.03
Total 12901.33
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Total 11906.20
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Total 23505.86