Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SPA [X]
grus grus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Suhaia 4473.30 45 2281.38
Lacul Strachina 2013.60 49 1107.48
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 42 855.20
Total 17947.53
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Suhaia 4473.30 6 268.40
Lacul Strachina 2013.60 6 120.82
Total 9180.12
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Total 2844.12
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Suhaia 4473.30 13 2862.91
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 56 1995.48
Lacul Strachina 2013.60 39 1973.33
Total 23120.74
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suhaia 4473.30 2 4070.70
Lacurile Fundata - Amara 2036.20 2 2036.20
Total 6106.90
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Suhaia 4473.30 2 4160.17
Lacul Strachina 2013.60 2 2013.60
Total 6173.77
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Suhaia 4473.30 25 3981.24
Total 29836.84
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1188.02
Total 1188.02
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lacul Strachina 2013.60 2 1147.75
Total 1147.75
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Total 14479.14