Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
hirundo daurica [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Total 323076.66
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Total 266666.45
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 7 2664.19
Stepa Casimcea 22226.10 5 1111.31
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 24715.75
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Stepa Casimcea 22226.10 52 14669.23
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 504248.59
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 30 90393.14
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 32350.83
Stepa Casimcea 22226.10 19 22226.10
Total 144970.07
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 3 93188.80
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 11 36537.41
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 135822.61
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Munţii Trascăului 93188.80 61 62436.50
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 64 28164.25
Stepa Casimcea 22226.10 15 18003.14
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Total 629027.31
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 8 31209.04
Total 31209.04
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 4 38059.80
Total 38059.80
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Stepa Casimcea 22226.10 2 3111.65
Total 3111.65
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Trascăului 93188.80 6 5591.33
Grădiştea Muncelului - Cioclovina 38059.80 3 3805.98
Stepa Casimcea 22226.10 7 2667.13
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 12187.78