Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SPA [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața ariilor protejate în siturile selectate

Parc național
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Călimani 29048.40 81 23616.35
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 85 6791.45
Total 30407.80
Monument al naturii
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 2 74755.77
Munţii Călimani 29048.40 1 24732.10
Frumoasa 130980.30 0 9636.22
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 1 6866.92
Munţii Trascăului 93188.80 0 2515.17
Muntii Metaliferi 26670.90 0 805.19
Podisul Hârtibaciului 237514.70 0 83.13
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 0 16.70
Piemontul Făgăraş 71256.30 0 16.39
Dealurile Homoroadelor 37093.30 0 14.47
Pădurea Bogata 6329.20 0 0.25
Total 119442.31
Rezevație naturală
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 2 76317.69
Munţii Călimani 29048.40 3 24539.51
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 49 10794.96
Frumoasa 130980.30 7 9624.43
Defileul Mureşului Superior 9514.00 96 9146.19
Pădurea Bogata 6329.20 100 6328.19
Munţii Trascăului 93188.80 2 2157.32
Piemontul Făgăraş 71256.30 2 1243.42
Muntii Metaliferi 26670.90 3 798.79
Dealurile Homoroadelor 37093.30 2 655.44
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 0 126.56
Podisul Hârtibaciului 237514.70 0 71.25
Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului 86072.90 0 62.83
Piemontul Muntilor Metaliferi - Vinţu 8387.60 1 47.22
Munţii Bodoc - Baraolt 56657.10 0 35.69
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 0 28.98
Total 141978.48
Parc natural
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 78 72587.90
Total 72587.90