Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Muntenia [X]
SPA [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 19 13703.47
Braţul Borcea 13096.80 24 3667.10
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Dunăre - Olteniţa 6022.40 17 1144.26
Total 20884.88
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 23 8790.90
Comana 24956.30 3 1497.38
Braţul Borcea 13096.80 2 523.87
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Total 11330.60
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 11 2844.12
Comana 24956.30 3 748.69
Braţul Borcea 13096.80 2 261.94
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dunăre - Olteniţa 6022.40 2 120.45
Total 4123.32
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 7 16289.03
Comana 24956.30 37 12727.71
Braţul Borcea 13096.80 39 8774.86
Dunăre - Olteniţa 6022.40 60 4757.70
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Total 46845.00
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 9 22959.80
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Dunăre - Olteniţa 6022.40 3 6022.40
Total 36388.60
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 8 24956.30
Total 24956.30
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 37 25855.60
Comana 24956.30 32 20713.73
Braţul Borcea 13096.80 33 13096.80
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Dunăre - Olteniţa 6022.40 18 5841.73
Total 72766.13
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 2 3493.88
Total 3493.88
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Comana 24956.30 6 2994.76
Total 2994.76
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Mică a Brăilei 25855.60 3 14479.14
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Total 17886.08