Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SPA [X]
Stepică [X]
Rezervație a biosferei [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Râuri (fluvii) afectate de maree, estuare, terase mlăștinoase sau nisipoase, lagune(inclusiv bazinele de colectare a sării)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 14 394871.48
Total 394871.48
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 11 323076.66
Lacul Brateş 15681.70 18 2822.71
Total 325899.37
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 48 266666.45
Total 266666.45
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 4 20512.80
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 146.50
Total 20659.31
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 18 487179.09
Lacul Brateş 15681.70 76 14740.80
Beştepe - Mahmudia 3662.60 62 2563.82
Total 504483.71
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Beştepe - Mahmudia 3662.60 5 3039.96
Total 3039.96
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Beştepe - Mahmudia 3662.60 17 3662.60
Total 3662.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie 512820.10 5 512820.10
Lacul Brateş 15681.70 6 15681.70
Beştepe - Mahmudia 3662.60 8 2856.83
Total 531358.63
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Beştepe - Mahmudia 3662.60 4 293.01
Total 293.01