Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Stepică [X]
Monument al naturii [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunăre - Ostroave 16223.60 32 6002.73
Balta Vederoasa 2143.70 10 1286.22
Total 7288.95
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Balta Vederoasa 2143.70 36 1071.85
Dunăre - Ostroave 16223.60 5 811.18
Total 1883.03
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Balta Vederoasa 2143.70 14 300.12
Total 1720.89
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6976.15
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Balta Vederoasa 2143.70 20 1714.96
Total 15139.22
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Total 9836.10
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Balta Vederoasa 2143.70 3 2143.70
Total 13072.70
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunăre - Ostroave 16223.60 57 16223.60
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Balta Vederoasa 2143.70 17 2079.39
Total 24969.68
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Total 1967.22
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Dunăre - Ostroave 16223.60 3 6489.44
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Total 8128.79