Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Rezevație naturală [X]
cricetus cricetus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 8 2091.40
Bazinul Fizeşului 1627.00 31 699.61
Total 2791.01
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 8 3085.10
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 4 697.13
Mlaştina Satchinez 268.30 96 257.57
Bazinul Fizeşului 1627.00 12 195.24
Total 4235.04
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 15 11183.47
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 23 6797.04
Bazinul Fizeşului 1627.00 9 959.93
Mlaştina Satchinez 268.30 4 268.30
Total 19208.74
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 22 26994.59
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 10 15859.75
Bazinul Fizeşului 1627.00 16 1334.14
Total 44188.48
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 30 38563.70
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 9 17428.30
Bazinul Fizeşului 1627.00 18 1627.00
Total 57619.00
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 19 18510.58
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 42 14116.92
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 1041.28
Total 33668.78
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 1073.82
Total 1073.82
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 4 5398.92
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2788.53
Total 8187.45
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Bazinul Fizeşului 1627.00 2 813.50
Total 813.50
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Câmpia Nirului - Valea Ierului 38563.70 2 3856.37
Lunca Mureşului Inferior 17428.30 2 2439.96
Bazinul Fizeşului 1627.00 5 780.96
Total 7077.29