Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
SPA [X]
Rezevație naturală [X]
anser erythropus [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 14 3798.06
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 7 1470.47
Total 9983.81
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 6 1139.42
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 5 612.70
Total 1752.11
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Total 3368.06
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 31 9685.05
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1715.55
Total 41039.48
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 47 18610.49
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 41 6984.72
Total 88914.65
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Eleşteele Jijiei şi Miletinului 18990.30 2 18990.30
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 11 8332.65
Total 94684.05
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani 12253.90 2 1960.62
Total 63932.84
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Total 10104.17
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Total 8083.33
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Total 6736.11