Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Centru [X]
SPA [X]
Rezevație naturală [X]
glaucidium passerinum [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Superior 9514.00 2 190.28
Total 190.28
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 2 2069.76
Total 2069.76
Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 3 22266.65
Munţii Călimani 29048.40 15 4357.26
Total 26623.91
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 14 18337.24
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 4654.09
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 2 1034.88
Total 24026.21
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 5 16699.40
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 10 11901.12
Total 28600.52
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 27 77344.61
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 8 77257.81
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 30 45534.72
Munţii Călimani 29048.40 8 25853.08
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 10 7961.00
Defileul Mureşului Superior 9514.00 15 5518.12
Total 239469.33
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 6 82618.10
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 81911.90
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 10 50709.12
Defileul Mureşului Superior 9514.00 5 5993.82
Total 221232.94
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 9 39294.09
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 17 25132.06
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 4 20215.07
Defileul Mureşului Superior 9514.00 23 3710.46
Total 88351.68
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 61 119192.07
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 48 69811.27
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 38 53613.88
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 35 30011.52
Munţii Călimani 29048.40 58 23529.20
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 85 7164.90
Defileul Mureşului Superior 9514.00 4 4091.02
Total 307413.87
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 9 130980.30
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 12 93081.70
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 6 87891.60
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 2 51744.00
Munţii Călimani 29048.40 11 29048.40
Defileul Mureşului Superior 9514.00 37 9514.00
Total 402260.00
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Defileul Mureşului Superior 9514.00 8 1522.24
Total 1522.24
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Frumoasa 130980.30 4 27505.86
Depresiunea şi Munţii Giurgeului 87891.60 14 12304.82
Munţii Apuseni - Vlădeasa 93081.70 5 9308.17
Depresiunea şi Munţii Ciucului 51744.00 9 6726.72
Munţii Călimani 29048.40 8 6681.13
Defileul Mureşului Superior 9514.00 6 761.12
Cheile Bicazului - Hăşmaş 7961.00 5 398.05
Total 63685.88