Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Sud-Est [X]
SPA [X]
Rezevație naturală [X]

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Dune de coastă, plaje cu nisip, machair
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 2 12772.27
Total 12772.27
Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 17 9123.05
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 32 4874.84
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 4715.28
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 16 4127.02
Canaralele de la Hârşova 7406.40 25 2370.05
Total 25210.23
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 29 3039.60
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 2919.38
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 1125.55
Canaralele de la Hârşova 7406.40 5 518.45
Total 7602.98
Pajiști uscate, stepe
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 5 3368.06
Pădurea Babadag 58473.20 4 2338.93
Lunca Siretului Inferior 36492.20 4 1459.69
Cheile Dobrogei 10929.00 13 1420.77
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 24 1376.42
Munţii Vrancei 38190.00 3 1145.70
Stepa Casimcea 22226.10 5 1111.31
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 716.46
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 2 375.18
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 6 365.78
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 148.13
Dumbrăveni 2055.60 3 61.67
Total 13888.10
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 29 29638.88
Lunca Siretului Inferior 36492.20 36 25909.46
Pădurea Babadag 58473.20 16 16957.23
Stepa Casimcea 22226.10 52 14669.23
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 30 9754.78
Cheile Dobrogei 10929.00 41 6448.11
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 5 5276.29
Canaralele de la Hârşova 7406.40 12 4295.71
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 30 2194.70
Dumbrăveni 2055.60 4 205.56
Total 115349.96
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 63319.43
Pădurea Babadag 58473.20 5 58473.20
Lunca Siretului Inferior 36492.20 7 36492.20
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 6 32240.79
Stepa Casimcea 22226.10 19 22226.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 9 18008.83
Munţii Vrancei 38190.00 4 17185.50
Cheile Dobrogei 10929.00 29 9836.10
Canaralele de la Hârşova 7406.40 2 7406.40
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 6 5735.10
Total 270923.66
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 6 67361.10
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 10 35823.10
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 4 18759.20
Cheile Dobrogei 10929.00 10 10929.00
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 9 6096.40
Total 138968.80
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 48 61972.21
Pădurea Babadag 58473.20 66 55549.54
Lunca Siretului Inferior 36492.20 22 33937.75
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 69 30091.40
Stepa Casimcea 22226.10 15 18003.14
Dunărea Veche - Braţul Măcin 18759.20 35 16320.50
Munţii Vrancei 38190.00 21 10311.30
Canaralele de la Hârşova 7406.40 40 7258.27
Cheile Dobrogei 10929.00 2 6666.69
Băneasa - Canaraua Fetei 6096.40 55 5547.72
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 5390.99
Dumbrăveni 2055.60 90 2055.60
Total 253105.13
Păduri de conifere
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Vrancei 38190.00 14 15657.90
Total 15657.90
Păduri mixte
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Munţii Vrancei 38190.00 55 38190.00
Total 38190.00
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 10104.17
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 8 5373.47
Maţa - Cârja - Rădeanu 5735.10 2 4989.54
Total 20467.17
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Măcin - Niculiţel 67361.10 2 8083.33
Pădurea Babadag 58473.20 2 7601.52
Stepa Casimcea 22226.10 2 3111.65
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 2 2507.62
Cheile Dobrogei 10929.00 3 1967.22
Total 23271.34
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Lunca Siretului Inferior 36492.20 8 12042.43
Măcin - Niculiţel 67361.10 3 6736.11
Pădurea Babadag 58473.20 7 6432.05
Canaralele de la Hârşova 7406.40 14 3406.94
Stepa Casimcea 22226.10 7 2667.13
Munţii Vrancei 38190.00 3 2291.40
Subcarpaţii Vrancei 35823.10 3 1791.15
Cheile Dobrogei 10929.00 2 1639.35
Dumbrăveni 2055.60 3 123.34
Total 37129.90