Natura2000 - Statistici

[căutare simplă]
Maramureş [X]
SPA [X]
Continentală [X]
Parc natural [X]

Statistici

Suprafata siturilor Suprafața siturilor CORINE Activități și consecințe în jurul sitului Suprafața habitatelor Activități și consecințe în interiorul sitului Suprafața ariilor protejate

Înapoi la căutare

Statistici - Suprafața siturilor CORINE în siturile selectate

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 14 509.69
Total 509.69
Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 4 113.26
Total 113.26
Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 29 1727.28
Total 1727.28
Pajiști ameliorate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 5 2180.33
Total 2180.33
Alte terenuri arabile
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 23 2831.60
Total 2831.60
Păduri caducifoliate
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 11 2038.75
Total 2038.75
Plantații de arbori sau plante lemnoase (inclusiv livezi, crănguri, vii, dehesas)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 7 906.11
Total 906.11
Alte terenuri (inclusiv zone urbane, rurale, căi de comunicație, rampe de depozitare, mine, zone industriale)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 2 707.90
Total 707.90
Habitate de păduri (păduri in tranziție)
Nume Suprafața totală (ha) Pondere (%) Suprafața (ha)
Tisa Superioară 2831.60 5 651.27
Total 651.27