Natura2000 - Aninişurile de pe Tărlung (ROSCI0001)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0001
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Aninişurile de pe Tărlung

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.835556
Latitudine 45.538333
Suprafață (ha) 181.10

Altitudine (m)

Minimă 742.00
Maximă 973.00
Medie 828.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
70.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus RC
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni R
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 76.00
N16 - Păduri caducifoliate 24.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Aninisurile de pe Tarlung se desfasoara de o parte si alta a DN 1A Sacele-Cheia, incepand de la malul sudic al Lacului de acumulare Tarlungeni si continuand pe valea Tarlungului. Se incadreaza in zona montana a Carpatilor de Curbura, in bioregiunea alpina.
Calitate si importanță Situl prezinta importanta datorita habitatului prioritar de anin din zona.
Vulnerabilitate Existenta drumului national 1A Sacele-Cheia, de-a lungul caruia se intinde situl, genereaza impact asupra sitului. Managmentul forestier desfasurat in zona, daca implica exploatari forestiere intensive poate avea impact negativ asupra biodiveritatii.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost declarat prin Ordinul MMDD 1964/2007; situl nu este declarat ca si arie naturala protejata la nivel local , judetean sau national.
Tip de proprietate Proprietate privata . Tufarisurile si padurile din zona sunt in proprietatea Primariei Sacele. Fanetele de pe o parte si alta a drumului national sunt proprietati private

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
7.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl Aninisurile de pe Tarlung se afla in teritoriul administrativ al Municipiului Sacele. Atat zonele de tufarisuri cat si padurea din zona sunt proprietatea Primariei Sacele. Padurea este administrata de OS Brasov
Planuri de management al sitului Situl natura 2000 nu este dat in custodie/administrare; situl se afla in teritoriul administrativ al municipiului Sacele din judetul Brasov.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-88
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70