Natura2000 - Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0007
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0034 (Depresiunea şi Munţii Ciucului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Bazinul Ciucului de Jos

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.867500
Latitudine 46.246944
Suprafață (ha) 2692.90

Altitudine (m)

Minimă 640.00
Maximă 737.00
Medie 655.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
B
B
B
1.00
A
A
B
B
1.00
B
B
B
B
5.00
B
B
B
B
1.00
B
C
B
B
3.00
B
C
B
B
1.00
A
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P 100-150 i
D
1307 Myotis blythii P 100-150 i
D
1352 Canis lupus P 5-10 i
D
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
B
1166 Triturus cristatus P
D

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1014 Vertigo angustior R
A
B
C
B
1016 Vertigo moulinsiana R
A
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1528 Saxifraga hirculus V
A
A
B
A
1617 Angelica palustris R
A
C
A
B
1758 Ligularia sibirica RC
A
C
A
A
1939 Agrimonia pilosa R
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Betula humilis R
D
Plante
Drosera anglica R
D
Amfibieni
1327 Eptesicus serotinus C
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
C
Mamifere
1203 Hyla arborea R
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Plante
Lysimachia thyrsiflora RC
D
Amfibieni
2634 Mustela nivalis R
C
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii RC
C
Reptile
2469 Natrix natrix RC
C
Reptile
1292 Natrix tessellata V
C
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula C
C
Plante
Pedicularis sceptrum-carolinum 100-200 i
A
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus C
C
Amfibieni
Pipistrellus pygmaeus RC
C
Amfibieni
1326 Plecotus auritus RC
C
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus RC
C
Plante
Primula farinosa R
A
Mamifere
1214 Rana arvalis R
A
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se intinde pe lunca Oltului, intre pasul Jigodin si pasul Tusnad, pe o latime care variaza intre 200 si 3000 m. Sunt conservate fragmentele mlastinilor eutrofe din trecut, diminuate in urma regularizarii cursului raului Olt si extinderii terenurilor agricole si localitatilor. O particularitate a sitului este prezenta numeroaselor izvoare de apa minerala care au dat nastere mlastinilor soligene alcaline.
Calitate si importanță Situl prezinta o importanta majora in privinta ocrotirii unui numar mare de specii din flora si fauna protejata pe plan national si international. 3 specii de plante sunt protejate prin Conventia de la Berna si Directiva Habitate, 19 specii de plante sunt protejate pe lista rosie nationala, iar urmatoarele 16 sunt relicte glaciare: Betula humilis, Polemonium caeruleum, Ligularia sibirica, Cnidium dubium, Dryopteris cristata, Saxifraga hirculus, Drosera anglica, Carex dioica, Carex diandra, Carex elongata, Carex limosa, Carex appropinquata, Viola epipsila, Primula farinosa, Pedicularis sceptrum-carolinum, Euonymus nana. Dintre speciile de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE cuibaresc aici aproximativ 30 perechi de Crex crex, (estimat pe baza studiilor efectuate in 2004) iar situl serveste ca zona de hranire pentru aproximativ 60 d perechi de Ciconia ciconia si 5-10 perechi de Aquila pomarina. Dintre amfibieni, Bombina variegata este omniprezenta, dar si specia Hyla arborea are populatii insemnate. Dintre speciile de pesti Misgurnus fossilis a fost de asemenea semnalat, cu toate ca nu avem date exacte despre efective.
Vulnerabilitate Dintre factorii antropo-zoogeni care exercita impact negativ asupra sitului putem aminti: factori rezultati din activitati agricole, cum sunt cositul, pasunatul, diferite culturi agricole. Cositul este efectuat traditional, de doua ori pe an, afectand populatiile speciilor de plante ocrotite cu diseminare tarzie (Saxifraga hirculus etc.) sau speciile de pasari care cuibaresc pe sol. Un alt factor care afecteaza calitatea habitatului este scaderea nivelului panzei freatice survenite ca urmare a regularizarii cursului raului Olt in anii 70. Nu este neglijabila nici calitatea apei raului. Din nefericire, situl fiind situat avale de orasul Miercurea Ciuc, este expus in mod direct poluarii apei. Este de remarcat si impactul negativ rezultat in urma intesificarii turismului in zona (turism rural, balnear etc.)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include urmatoarele rezervatii naturale botanice ocrotite pe baza Hotararii nr. 195/2005 a Consiliului Judetean Harghita, si a Legii nr. 5/2000. 1. Mlastina Valea de Mijloc -4 ha 2. Mlastina Benes- 4 ha 3. Mlastina Borsaros - Sancraieni- 1 ha 4. Mlastina Csemo- Vrabia - 5 ha 5. Mlastina Nyirkert - 4 ha 6. Mlastina Nadas - 4 ha
Tip de proprietate Majoritatea terenurilor cale alcatuiesc situl sunt in proprietate privata.
Documentație 1. Boros Á., 1941, Betula humilis x pendula Erdély flórájában, Bot. Közl., 38(5-6): 375-379. 2. Boros A., 1943, A Meesea hexasticha Szekelyfoldon, Scr. Bot. Mus. Trans. T. II, p. 122-123. 3. Borza, Al., Ratiu, F., 1974, Zönosen mit Betula humilis Schranck, Acta Bot. Hort. Bucurestiensis: 289-293. 4. Diaconeasa, Baluta, 1957, Doua statiuni noi cu Drosera anglica în R.P.R., Bul. Univ. Babes si Bolyai, Ser. St. Nat., I (1-2): 475-477. 5. Goia, I., Farcas, S., 1997, Mlastinile de turba - impact antropic, conservare si reconstructie ecologica, Stud. Cerc. (Stiintele Naturii), Bistrita, 3: 283-289. 6. Gergely, I., Hodisan, I., Groza Gh., 1988, Contributii la cunoasterea vegetatiei perturbate din depresiunea inferioara a Ciucului, Contr. Bot. Cluj-Napoca: 25-49. 7. Keller, I., 1944, Adatok és megjegyzések a Székelyföld flórájához, Scr. Bot. Mus. Trans., III: 82-90). 8. Kerekes, Sz., 2003, Az Alcsíki-Medence minerogén lápjainak vegetációja. Javaslatok Természetvédelmi kezelésükre, Lucrare de diploma, Universitatea de Vest, Sopron, Ungaria. 9. Kisgyörgy, Z., Kristó, A., 1968, Rezervatiile naturale si ocrotirea plantelor în Bazinul Ciuc, in: Rácz, G. (Ed.), Plantele medicinale din flora spontana a Bazinului Ciuc, Cons. Pop. al Jud. Harghita, Miercurea Ciuc. 10. Kristó A., 1955, Adatok a csíkszetnkirályi „Borsáros borvizes láp hidrográfiájához, A Sepsiszentgyörgyi Tart. Múz. Évk., Marosvásárhely 11. Kristó A., 1956, A természeti emlékeink és a természetvédelem legsürgosebb feladatai Csíkban, Csíki Múz. Közl., Csíkszereda: 59. 12. Kristo A., 1958, Plantele rare si relicte ce trebuie ocrotite in mlastinile de la Sâncraieni Borsáros, Ocrot. Nat. Bul. Com. Mon. Nat., 3: 154-157. 13. Kristó A., 1991, Rezervatiile si monumentele naturale din judetul Harghita, manuscris 14. Nyárády, E.I., 1929, A vizek és a vízben bovelkedo talajok növényzetérol a Hargitában, Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára: 557-615. 15. Pop, E., 1928, Betula nana L. si Betula humilis Shrank în România, Bul. Grad. Bot. Muz. Bot., VIII (1): 1-7 16. Pop, E., 1938, Rezervatia stiintifica de la Sâncraieni, Bul. Com. Mon. Nat., vol. VI, p. 9 17. Pop, E., 1960, Mlastinile de turba din Republica Populara Româna, Ed. Acad. R.P.R. 18. Ratiu, F., 1977, Corologia speciei Drosera anglica Huds. în România, Studia Univ. Babes-Bolyai, Ser. Biol., I: 14-19. 19. Ratiu, F., 1980, Problema ocrotirii genofondului floristic al judetului Harghita, Acta Hargitensia, XXVIII:433-441. 20. Ratiu, F., Gergely, I., 1981, Fitocenoze caracteristice mlastinilor eutrofe din bazinul inferior al Ciucului, Contr. Bot. Cluj-Napoca: 59-83. 21. Soó R., 1943, A Székelyföld flórája. Flora Terrae Siculorum (Transsilvaniae Orientalis), Supplementum I., Magyar Flóramuvek VI. Florae Regionum Hungariae Criticae, Kolozsvár: 1-61. 22. Soó, R., 1940, A Székelyföld flórájának elomunkálatai. Prodromus florae terrae siculorum (Transsilvaniae Orientalis), Magyar Flóramuvek III. Florae Regionum Hungariae Criticae, Kolozsvár:1-147. 23. Soó, R., 1944, A Székelyföld növényszövetkezeteirol, Múzeumi Füzetek, II (2): 12-59. (különlenyomat). 24. Todor, I., 1942, Raspândirea speciei Carex diandra Schrank în România, Bul. Grad. Bot. Si Muz. Bot., XXIII: 201-203. 25. Vass A., Kolumbán, I., 1998, Starea actuala a unor rezervatii naturale din Bazinul Ciucului Inferior (Az Alcsíki-medencében található egyes természetvédelmi területek jelenlegi állapota), lucrare de diploma, Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Biologie-Geologie

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.08

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
A
65.00
-
C
15.00
-
A
20.00
-
C
3.00
-
C
5.00
-
A
2.00
-
A
3.00
-
A
20.00
-
B
10.00
-
C
10.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
A
-
C
-
C
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 10/22.02.2010, Administrator:Organizaţia geoecologică Accent Braşov, str. Werthe, nr. 11B, jud Braşov 0723 357650
Planuri de management al sitului Dintre ariile protejate incluse în sit numai Mlaştina Valea de Mijloc are plan de management elaborat de custodele desemnat, avizat de Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70