Natura2000 - Braniştea Catârilor (ROSCI0011)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0011
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Braniştea Catârilor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.246389
Latitudine 43.893333
Suprafață (ha) 301.50

Altitudine (m)

Minimă 99.00
Maximă 118.00
Medie 111.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
53.00
A
C
B
B
1.00
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Aproximativ 5% din suprafata sitului il reprezinta categoria „Alte terenuri” unde sunt incluse suprafetele aferente cantoanelor silvice, pepinierelor, terenuri in curs de impadurire si terenurilor lipsite de vegetatie forestiera folosite pentru hrana vanatului (ochiuri de pajsiti). Habitatul prioritar este bine reprezentat si conservat in special in zona centrala a sitului, speciile arborescente edificatoare fiind stejarul brumariu (majoritar) si cel pufos (acoperirea realizata de coronamentul lor fiind intre 50% si 80%). Habitatul este marginit de paduri tinere (in zona limitrofa a sitului in vecinatatea terenurilor agricole), in majoritate plantatii de salcam.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea de varste si dimensiuni si vigoarea de crestere a speciilor arborescente edificatoare (exemplare de stajer brumariu de pana la 90cm, in mod exceptional 200cm si inaltimi de 25-28m), alternanta portiunilor cu subarboret bine dezvoltat cu cele inierbate. Trebuie mentionata prezenta stejarului pufos diseminat sau grupat si existenta unor exemplare de dimensiuni deosebite (in special Q. virgiliana). Padurea poate fi considerata unica in partea sudica a tarii nu numai prin suprafata mare ocupata ci si prin fondul genetic valoros. S-au identificat exemplare hibridogene intre stejarul brumariu si stejari pufosi (Q. pubescens, Q. virgiliana). Prin amenajamentul silvic arboretelor din habitatul prioritar li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita.
Vulnerabilitate Prezenta arboretelor de salcam plantate in zonele limitrofe faciliteaza patrunderea acestuia in habitatul prioritar. Exista portiuni in partea de vest unde regenerarea naturala de salcam sub etajul de stejar este abundenta. In viitor planul de management trebuie sa prevada actiuni clare de protejare / ajutorare a regenerarii naturale a speciilor edificatoare de stejari in competitia cu salcamul invadant si patura erbacee. De asemenea in plantatiile tinere trebuie reluate lucrarile de ingrijire pentru promovarea stejarului brumariu existand tendinta ca acesta sa fie eliminat natural de celelalte specii introduse.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pădurea a fost desemnată arie naturală protejată prin Legea 5/2000
Tip de proprietate Pădurea este 100% proprietatea statului
Documentație Amenajamentul Ocolului Silvic Caracal (Unitatea de productie IV Braniste).

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
52.92

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 52.92 2.665.-Pădurea Braniştea Catârilor

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
B
1.00
-
C
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
0
C
0
C
0
A
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 122/05.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Olt Slatina, Aleea Oltului, nr 2, jud Olt 0249 416428, fax-0249 432002
Planuri de management al sitului Pădurea fiind arie naturală protejată şi administată de Direcţia Silvică Slatina ca şi custode are întocmit Regulament şi Plan de Management Amenajamentul silvic UP IV Branişte ediţia 2000

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-1
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70