Natura2000 - Bucegi (ROSCI0013)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0013
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Bucegi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.511111
Latitudine 45.381111
Suprafață (ha) 38786.70

Altitudine (m)

Minimă 655.00
Maximă 2514.00
Medie 1452.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
23.00
34.00
43.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
B
B
B
5.00
A
A
A
A
0.02
A
B
A
A
0.10
B
B
B
B
0.01
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
B
B
B
B
5.00
C
C
A
B
22.40
A
C
A
A
6.60
A
C
A
A
2.60
A
A
A
A
3.00
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
11.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
2.00
A
C
B
B
1.70
A
B
A
B
0.10
B
A
B
B
0.10
D
0.01
C
C
B
B
0.01
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
A
B
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos C
C
B
C
B
1361 Lynx lynx R
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P
C
B
C
B
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni R
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4057 Chilostoma banaticum RC
B
B
A
B
1086 Cucujus cinnaberinus P
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus R
C
B
C
B
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B
4030 Colias myrmidone C
B
B
C
B
1065 Euphydryas aurinia P
B
B
C
B
4039 Nymphalis vaualbum P?
1015 Vertigo genesii P?
4048 Isophya costata P
B
B
A
B
4052 Odontopodisma rubripes P
C
B
A
B
4054 Pholidoptera transsylvanica P
C
B
A
B
4046 Cordulegaster heros R
B
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
B
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
B
C
B
B
1758 Ligularia sibirica R
B
C
B
B
2113 Draba dorneri V
A
A
B
B
1386 Buxbaumia viridis V
A
C
A
A
1381 Dicranum viride V
B
C
B
B
1389 Meesia longiseta V
A
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abies alba RC
A
Nevertebrate
Acentrella sinaica P
B
Plante
Acer platanoides P
A
Plante
Acer pseudoplatanus P
A
Plante
Achillea oxyloba ssp. schurii R
C
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. vulparia P
A
Plante
Aconitum moldavicum R
D
Plante
Aconitum toxicum P
A
Plante
Actaea spicata RC
A
Plante
Aegopodium podagraria RC
A
Plante
Agrostis capillaris RC
A
Plante
Alliaria petiolata RC
A
Plante
Allium ursinum RC
A
Nevertebrate
Alopia glorifica alpina P
A
Nevertebrate
Alopia livida P
A
Nevertebrate
Alopia nixa R
B
Nevertebrate
Alopia straminicollis monacha R
A
Plante
Anacamptis pyramidalis R
D
Plante
Anemone nemorosa RC
A
Plante
Anemone ranunculoides RC
A
Plante
Angelica archangelica R
D
Plante
Angelica sylvestris RC
A
Reptile
2432 Anguis fragilis
A
Plante
Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis R
D
Plante
Aquilegia nigricans ssp. subscaposa V
B
Plante
Aquilegia transsilvanica R
B
Plante
Arctium tomentosum RC
A
Plante
1762 Arnica montana C
C
Amfibieni
Arvicola terrestris scherman R
A
Plante
Asarum europaeum RC
A
Plante
Asperula capitata R
A
Plante
Asplenium trichomanes RC
A
Plante
Astragalus australis R
A
Plante
Athyrium filix-femina C
A
Nevertebrate
Balea jugularis R
B
Nevertebrate
Balea viridana R
B
Nevertebrate
Boloria pales P
D
Plante
Bromus benekenii RC
A
Mamifere
2361 Bufo bufo RC
C
Mamifere
1201 Bufo viridis R
C
Plante
Bupleurum falcatum RC
A
Plante
Calamagrostis arundinacea RC
A
Plante
Caltha palustris RC
A
Plante
Campanula glomerata RC
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
Cardamine amara RC
A
Plante
Cardamine glanduligera P
A
Plante
Cardamine impatiens RC
A
Plante
Cardamine pratensis RC
A
Plante
Cardaminopsis halleri ssp. ovirensis R
D
Plante
Cardaminopsis neglecta R
A
Plante
Carduus kerneri R
A
Plante
Carduus personata P
A
Plante
Carex chordorrhiza V
D
Plante
Carex pilosa RC
A
Plante
Carex remota RC
A
Plante
Carex sylvatica C
A
Plante
Centaurea pinnatifida R
B
Plante
Cerastium arvense ssp. lerchenfeldianum R
B
Plante
Cerastium transsilvanicum R
B
Amfibieni
2645 Cervus elaphus R
A
Plante
Chelidonium majus RC
A
Amfibieni
Chionomys nivalis P
C
Nevertebrate
Chondrina avenacea R
A
Plante
Chrysosplenium alternifolium RC
A
Plante
Circaea lutetiana RC
A
Plante
Clinopodium vulgare RC
A
Plante
Conioselinum tataricum P
A
Reptile
1283 Coronella austriaca V
C
Plante
Corydalis cava R
A
Plante
Corydalis solida RC
A
Amfibieni
2591 Crocidura leucodon R
A
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens R
A
Plante
Crocus banaticus R
D
Plante
Crocus vernus ssp. vernus P
A
Plante
Dactylorhiza fuchsii V
D
Plante
Dactylorhiza incarnata R
D
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Dactylorhiza sambucina V
D
Amfibieni
2646 Dama dama R
A
Plante
Daphne blagayana P
A
Plante
Dianthus glacialis ssp. gelidus V
B
Plante
Dianthus spiculifolius R
D
Plante
Dianthus tenuifolius R
D
Plante
Doronicum carpaticum R
A
Plante
Draba fladnizensis V
D
Plante
Draba haynaldii R
C
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula R
A
Plante
Dryopteris filix-mas P
A
Reptile
1281 Elaphe longissima R
A
Amfibieni
1327 Eptesicus serotinus R
A
Nevertebrate
Erebia gorge P
C
Nevertebrate
Erebia melas P
A
Plante
Eritrichium nanum ssp. jankae R
B
Plante
Fagus sylvatica RC
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris R
A
Plante
Festuca nitida ssp. flaccida V
B
Plante
Festuca porcii R
A
Plante
Fraxinus excelsior P
A
Plante
Gentiana bulgarica R
D
Plante
Gentiana frigida V
D
Plante
1657 Gentiana lutea P
A
Plante
Gentiana punctata V
D
Plante
Geranium sylvaticum ssp. caeruleatum R
A
Pești
Gobio kesslerii R
A
Nevertebrate
Grammia quenseli P
A
Plante
Gymnocarpium robertianum R
D
Plante
Helleborus purpurascens P
A
Plante
Hepatica transsilvanica R
B
Plante
Heracleum carpaticum R
D
Plante
Heracleum palmatum V
B
Plante
Heracleum sphondylium ssp. transsilvanicum P
A
Plante
Hesperis matronalis ssp. moniliformis R
B
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Plante
Koeleria macrantha ssp. transsilvanica R
D
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
C
Plante
Laricifomes officinalis V
C
Plante
Larix decidua R
A
Plante
Larix decidua ssp. carpatica R
C
Plante
Larix decidua ssp. polonica P
A
Plante
Leontodon croceus ssp. rilaensis V
A
Plante
Leontopodium alpinum R
D
Plante
Leucanthemum vulgare C
A
Nevertebrate
Leuctra carpathica P
B
Plante
Ligularia glauca V
D
Plante
Linaria alpina R
A
Plante
Lonicera xylosteum C
A
Plante
Luzula luzuloides RC
A
Plante
Lycopodium sp. R
C
Amfibieni
1357 Martes martes R
A
Nevertebrate
Mastus transsylvanicus R
B
Nevertebrate
Mastus venerabilis R
B
Amfibieni
Myoxus glis P
C
Amfibieni
Nannospalax leucodon P
A
Nevertebrate
Nemoura carpathica P
B
Amfibieni
2595 Neomys anomalus R
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens R
A
Nevertebrate
Neptis sappho P
C
Plante
Nigritella nigra ssp. nigra R
D
Plante
Nigritella nigra ssp. rubra P
A
Amfibieni
1331 Nyctalus leisleri
A
Plante
Onobrychis montana ssp. transsilvanica R
D
Nevertebrate
Orchestes fagi P
D
Plante
Orchis militaris R
D
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Orchis ustulata R
D
Nevertebrate
Orenaia alpestralis P
B
Plante
Papaver alpinum R
B
Plante
Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani V
B
Nevertebrate
1057 Parnassius apollo V
C
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne P
C
Nevertebrate
Phtheochroa drenowskyi P
D
Nevertebrate
Phyllodesma ilicifolium P
C
Plante
Picea abies RC
A
Plante
Pinus cembra R
D
Amfibieni
1317 Pipistrellus nathusii R
A
Plante
Plantago atrata ssp. carpatica R
C
Amfibieni
1326 Plecotus auritus R
A
Plante
4122 Poa granitica ssp. disparilis V
B
Plante
Poa laxa ssp. pruinosa V
B
Plante
Poa molinerii
A
Reptile
1256 Podarcis muralis R
A
Nevertebrate
Pyrgus andromedae P
B
Nevertebrate
Pyrgus cacaliae P
B
Mamifere
1209 Rana dalmatina R
A
Mamifere
1213 Rana temporaria RC
A
Plante
Ranunculus carpaticus R
D
Plante
Ranunculus thora V
D
Plante
Ribes alpinum P
A
Plante
Rosa pendulina P
A
Plante
Rubus hirtus C
A
Plante
Rubus idaeus RC
A
Plante
Rumex scutatus R
A
Amfibieni
Rupicapra rupicapra carpatica R
C
Mamifere
2351 Salamandra salamandra R
C
Plante
Salix hastata C
A
Plante
Salix phylicifolia R
D
Plante
Salix silesiaca x caprea P
A
Plante
Salix viminalis R
A
Plante
Sambucus nigra RC
A
Plante
Saxifraga carpatica R
A
Plante
Saxifraga cernua V
D
Plante
Saxifraga demissa V
D
Plante
Saxifraga mutata ssp. demissa V
B
Plante
Scabiosa lucida ssp. barbata R
B
Plante
Senecio abrotanifolius ssp. carpathicus R
A
Plante
Sesleria rigida ssp. haynaldiana R
D
Amfibieni
1343 Sicista betulina P
C
Nevertebrate
Sitona lineatus P
D
Plante
Soldanella hungarica ssp. hungarica R
D
Plante
Sorbus aucuparia P
A
Amfibieni
2598 Sorex alpinus R
A
Nevertebrate
Strophosoma melanogrammum P
D
Plante
Swertia punctata V
A
Plante
Symphytum cordatum P
A
Plante
Tanacetum corymbosum RC
A
Plante
Taxus baccata R
D
Plante
Thalictrum alpinum R
D
Plante
Thlaspi dacicum R
A
Plante
Thymus comosus R
B
Plante
Traunsteinera globosa R
D
Plante
Trisetum macrotrichum R
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris R
C
Mamifere
2357 Triturus vulgaris RC
A
Plante
Trollius europaeus P
A
Plante
Veronica baumgartenii V
A
Amfibieni
1332 Vespertilio murinus R
A
Nevertebrate
Vestia elata R
B
Plante
Viola dacica R
A
Plante
Viola reichenbachiana C
A
Plante
Viola tricolor P
A
Reptile
2473 Vipera berus V
A
Plante
Woodsia glabella V
D
Nevertebrate
Xylosteus spinolae P
A
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena P
C
Nevertebrate
Zygaena exulans P
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului In teritoriul judetului Brasov din PN Bucegi este inclusa aria protejata Abruptul Bucsoiu, Malaiesti, Gaura care figureaza in L5/2000 cu o suprafata de 1634,00 ha. Zona protejata se remarca printr-o deosebita bogatie a capitalului natural, regasindu-se cca 3037 specii de flora, de la alge la cormofite si cca 3500 sp de fauna. Pe langa speciile protejate sau endemice, aici se regasesc si sp de vegetatie relicta glaciara. Parcul Natural Bucegi figurează în Legea nr. 5/2000 cu o suprafaţă de 32.662 ha, fiind situat pe teritoriul judeţelor Dâmboviţa, Prahova şi Braşov. Suprafaţa Parcului Natural Bucegi-sectorul dâmboviţean,conform noilor amenajamente, este de 16.387 ha. Se caracterizează prin marea diversitate biologică, geologică, geomorfologică şi carstul ce prezintă o importanţă deosebită prin frumuseţea peisajului şi prin interesul ştiinţific (Peştera Ialomiţei, Peştera Rătei, Cheile Zănoagei, Cheile Urşilor, Cheile Orzei, Cheile Tătarului, clăile din Lespezi, Canionul Horoabei, lapiezuri, doline, etc.).Din punct de vedere geologic cuprinde două entităţi structurale majore:pânza getică a Carpaţilor Meridionali spre vest şi zona flişului Carpaţilor Orientali la est. Zona de contact a celor două structuri este ascunsă sub aria de dezvoltare a conglomeratelor de Bucegi medii şi superioare.Pe conglomerat, datorită eroziunii diferenţiate, au luat naştere forme bizare, cum ar fi Babele şi Sfinxul, pentru ca la capetele de strat să existe numeroase brâne.În masivul Bucegi sunt cunoscute până în prezent 34 de peşteri în bazinul Prahova şi bazinul Ialomiţei superioare, dintre care două sunt remarcabile: Peştera Ialomiţei şi Peştera Rătei.Relieful divers, structura geologică şi altitudinea de peste 2500 m au permis instalarea unei flore bogate şi variate, cuprinzând toate grupele mari de plante: 3037 specii, de la alge la cormofite.Din punctul de vedere al vegetaţiei sunt semnalate 78 de asociaţii cu 25 subasociaţii, dintre care menţionăm: Poa alpinae-Alyssetum repentis, Oxytropido carpaticae-Elynetum festucetosum bucegensis.Fauna este diversificată în 3500 specii de animale. Parcul Natural Bucegi este localizat in regiunea biogeografica alpina, ecoregiunea Carpatilor Meridionali,domeniul deluros-muntos in care se manifesta zonalitatea altitudinala a vegetatiei astfel:etajul nemoral al padurilor de foioase, etajul boreal al padurilor de molid, etajul subalpin al raristilor de arbori si tufarisurilor, etajul alpin al tufarisurilor pitice si al pajistilor scunde.Exista 78 de asociatii de plante cormofite, cu 25 de subasociatii si numeroase faciesuri.S-a evidentiat existenta unui centru genetic.Aici se intalnesc 17 tipuri de habitate vizate de Directiva Habitate dintre care 6 sunt prioritare. Exista 29 specii de pasari listate in Anexa I a DP si 10 specii de mamifere,4 sp.amfibieni/reptile, 2 sp.pesti,10 sp.nevertebrate listate in Anexa II la DH. Abrupturile de mari dimensiuni, stancoase si salbatice, pastreaza particularitatile mediului natural slab sau aproape deloc modificat antropic.Etajele de vegetatie si animalele isi pastreaza limitele arealelor lor naturale si tot aici s-au pastrat arbori batrani, bradete pure, iar fasia de zada se mentine facand trecerea spre pajistile subalpine. Se releva importanta paleontologica si arheologica a pesterilor din Valea Tatarului caracterizate prin cantitatea mare de resturi de Ursus spelaeus si instrumente de tip musterian si paleolitic superior. Reprezinta cea mai inalta statiune paleolitica din tara noastra (1548 m).Parcul Natural Bucegi figurează în Legea nr. 5/2000 cu o suprafaţă de 32.662 ha, fiind situat pe teritoriul judeţelor Dâmboviţa, Prahova şi Braşov. Suprafaţa Parcului Natural Bucegi-sectorul dâmboviţean,conform noilor amenajamente, este de 16.387 ha. În perimetrul parcului, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa sunt situate nouă rezervaţii naturale de interes naţional, declarate prin Legea 5/2000, şi anume: Peştera–Cocora, Poiana Crucii, Valea Horoabei, Orzea - Zănoaga, Zănoaga – Lucăcilă, Cheile Tătarului, Turbăria Lăptici, Peştera Rătei şi Plaiul Hoţilor.Pe teritoriul jud.Prahova
Calitate si importanță Se caracterizeaza prin ecosisteme valoroase montane si forme carstice deosebite. Valea Malaiestilor a aparut ca urmare a sculptarii de catre vechii ghetari montani a unor circuri si vai glaciare. Relieful carstic este reprezentat prin numeroase pesteri, chei, doline si lapiezuri. Pe conglomerat, datorita eroziunii diferentiate, au luat nastere forme bizare cum ar fi Sfinxul si Babele, pt ca la capetele de strat sa existe numeroase brane. PN Bucegi conserva o diversitate biologica deosebita: cca 3037 sp de plante, de la alge la cormofite si cca 3500 sp de animale(dintre care 1300 sp de insecte, peste 100 sp de melci , 45 sp de mamifere , 129 sp de pasari, etc) Apar habitate de limita superioara a padurilor cum ar fi : jnepenisuri, petice de smirdar, asociatii floristice specif golului alpin. In Bucegi apar pe langa specii endemice si protejate si specii relicte glaciare cum sunt:Carex chordorrhiza, Salix bicolor, Draba fladnitzensis, Thalictrum alpinum, Saxifraga cernua, Ligularia sibirica. În perimetrul parcului, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa sunt situate nouă rezervaţii naturale de interes naţional, declarate prin Legea 5/2000, şi anume: Peştera–Cocora, Poiana Crucii, Valea Horoabei, Orzea - Zănoaga, Zănoaga – Lucăcilă, Cheile Tătarului, Turbăria Lăptici, Peştera Rătei şi Plaiul Hoţilor.Se remarcă la limita superioară a pădurilor covorul de jneapăn, peticele de smârdar din căldările glaciare, asociaţiile floristice specifice golului alpin.Elementul endemic carpatic reprezintă 5,6% din flora Bucegilor. In masivul Bucegi sunt cunoscute 3037 specii vegetale, cuprinzand toate grupele mari, de la alge pana la plantele cormofite inclusiv.Elementul endemic carpatic reprezinta 5,6% din flora Bucegilor, fiind reprezentat prin 62 unitati sistematice. Speciile vegetale endemice numai pentru Muntii Bucegi sunt in numar de 5.Speciile carpato-balcanice (raspandite numai in Carpatii romanesti si Balcani) sunt in numar de 58 (5% din flora).Relictele glaciare sunt cantonate in general pe Valea Ialomitei, in locuri turboase si sunt reprezentate prin 10 specii.Se remarca bogatia cenotaxonilor, multi dintre acestia fiind proprii pentru teritoriul Bucegilor.Intreaga vegetatie din zona alpina inglobeaza un numar mare de relicte glaciare precum si specii endemice care dau acestor fitocenoze o nota aparte si care au determinat descrierea a numerosi cenotaxoni noi pentru stiinta. Fauna terestra a pesterilor nu include elemente troglobionte dar fauna acvatica a fost putin studiata, numai in Pestera Ialomitei a fost gasita o subspecie probabil endemica de amfipod,Niphargus carpathicus.In acest masiv sunt cunoscute pana in prezent aproximativ 3500 specii de animale, de la rotiferi pana la mamifere. Insectele cuprind 1300 specii dintre care foarte multe sunt endemice pentru Carpati si au fost semnalate si in Bucegi.Clasa pasarilor este reprezentata prin 129 specii dintre care 50 cuibaresc in aceasta zona.Din punct de vedere biogeografic se intalnesc specii strict europene, alte specii sunt rare, relicte glaciare sau ocrotite, cu importanta ecologica.Remarcabil este si numarul mare de specii noi pentru stiinta descoperite in acasta zona. In cuprinsul Masivului Bucegi sunt semnalati 375 de taxoni algali ce apartin la 8 filumuri: Cyanophyta(138 taxoni), Chlorophyta (78 taxoni), Xanthophyta (49 taxoni), Bacillariophyta (81 taxoni), Chrysophyta (6 taxoni), Flagellata (1 taxon), Euglenophyta (2 taxoni), Pyrophyta (2 taxoni). Algele au fost gasite in mai multe biotopuri: ape, roci, soluri, pesteri. Dintre acestia Sinaiella terricola Gruia si Oxicoccus irregularis Gruia, precum si formele morfologice Hydrurus vaucherii C.Ag. morpha amorpha Gruia si Hydrurus vaucherii C.Ag. morpha caulinara Gruia sunt unitati sistematice noi pentru stiinta, semnalate in decursul mai multor ani de catre cercetatorul Lucian Gruia (1962-1979). In privinta florei lichenologice sunt identificati 141 de taxoni corticoli, 35 muscicoli, 48 lignicoli, 183 saxicoli, 78 tericoli. Dintre acestia, 4 specii si o varietate sunt endemice pentru M-tii Bucegi (Verrucaria bucegiensis, Po
Vulnerabilitate Rezervatia poate fi vulnerabila la : -practicarea turismului necontrolat(drumetii care ies din potecile marcate) -aruncarea gunoaielor intamplatoare de turisti -pasunat intensiv in unele locuri -managementul forestier-expl forest pe supraf restranse -colectarea si incendierea jepilor, plante rare -braconaj
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Atat PN Bucegi cat si aria protejata Abruptul Bucsoiu, Malaiesti, Gaura au fost declarate prin L5/2000 cu o supraf de 32663ha, resp 1634,00 ha. Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. 1. Parcul Natural Bucegi ocupa in Prahova 8322 ha din care rezervatiile declarate prin Legea 5/2000 sunt: 1.a. Abruptul Prahovean 3 478 ha 1.b. Locul fosilifer Plaiul Hoţilor 6 ha 1.c. Munţii Colţii lui Barbeş 1 513 ha APM-PH Anea N Jun 29 2006 9:51AM
Tip de proprietate Partea din teritoriul PN Bucegi aflata in judetul Brasov, este in cea mai mare proportie in proprietate particulara (fondul forestier este in proportie de cca 90% in proprietate particulara, iar zona de pasuni, fanete, sunt de asemenea in proprietatea Primariilor, Composesoratelor, etc). C.L.Busteni detine 1247 ha pasune, C.L.Sinaia detine 572 ha pasune si 2,64 ha padure,SC PLANING GROUP SRL Sinaia detine 1,4 ha padure, Vasiliu Bolnavu (persoana fizica-mostenitor, Sinaia)detine 18 ha padure (date valabile la 06.07.2005).
Documentație Parcuri Nationale , Naturale si Rezervatii ale Biosferei din Romania-Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului- 2003 APM-BV. 1. Formular standard pentru caracterizarea ariilor naturale protejate, A.P.M. Dâmboviţa, 2001-2002 2. Monumente ale naturii din judeţul Dâmboviţa, pag. 66-70, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, Gavrilă Maria, 1981 3. Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, pag. 118, Editura Scaiul, 1993, Mohan Gh., Ardelean A, Georgescu M. 4. Institutul de Biologie Bucureşti, Universitatea Bucureşti – Studii privind organizarea reţelei de arii protejate pe teritoriul ţării (sinteză), 1994 5. A.P.M. Târgovişte – Raport privind starea biodiversităţii şi a pădurilor din judeţul Dâmboviţa, 2001-2005 6. I. Gh. Dumitru, M. G. Popescu, Evoluţia instituţiei silvice a judeţului Dâmboviţa, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004 7. I. Gh. Dumitru, M. G. Popescu, Pagini la istoria contemporană a pădurii, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2004 8. D. Bugă, I. Zăvoianu, Judeţul Dâmboviţa, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1974. 1.Academia Romana,Institutul de Biologie - Lista Rosie a Plantelor Superioare din Romania, nr.1/1994 2.Academia Romana,Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa - Cartea Rosie a Vertebratelor din Romania,Bucuresti 2005. 1. Flora si vegetatia Muntilor Bucegi, Al. Beldie, Ed. Academiei RSR, 1967; 2. Habitatele din Romania, N. Donita et al. Ed. Tehnica Silvica, Bucuresti,2005

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
C
-
B
-
B
-
A
-
A
-
C
0
C
-
A
-
C
-
B
-
B
-
A
-
C
-
B
-
A
-
B
0
C
0
C
0
C
0
B
-
B
-
B
-
B
-
C
-
B
20.00
-
B
5.00
-
A
-
C
10.00
0
B
35.00
-
C
4.00
0
C
3.00
0
C
2.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
-
B
-
B
0
A
-
C
0
C
-
C
-
C
0
C
0
B
-
B
-
C
10.00
0
B
5.00
-
A
-
B
10.00
0
B
25.00
+
B
5.00
-
B
10.00
-
B
15.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Târgovişte prin Structura de Administrare a Parcului Natural Bucegi (Contract de administrare a ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare nr. 735/MMGA/22
Planuri de management al sitului Regulamentul Parcului Natural Bucegi este avizat de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române. Administraţia Parcului Natural Bucegi a elaborat propunerea Planului de management al parcului şi a înaintat-o spre analiză Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural Bucegi şi Serviciului Arii Protejate din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-87
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-88
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-99
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-100
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70